TreeLogo

Bergianska 

  Hem  
  Album och rapporter  
  Om föreningen  
  Bli medlem  
  Medlemsblad  
  Kalendarium  
  Frögruppen  
  Lökgruppen  
  Recensioner  
  Fototävlingar  
  Stadgar  
  Kontakta oss  
 

Kontakta oss 

 Adress:        

Bergianska Trädgårdens Vänner
c/o Stockholms universitet
Bergianska trädgården
106 91 STOCKHOLM

 Plusgiro: 20601-1
 Maila till oss:
 Webmaster:     
 Mer uppgifter hittar du i medlemsbladet på näst sista sidan

 


foto: Frank Sjöman

BTV styrelse 2016/2017 (från vänster):
Eva Valenta, Birgitta Lindencrona, Gertrud Sandberg (sekreterare), Kerstin Nyström, Eva Rönnblom, Annika Olsson, Stina Bäckström (ordförande), Pia Östensson, Ingrid haugen (redaktör), Mariann Nilsson (kassör) .
På bilden saknas Marina Rydberg