Styrelsemöte

Datum: 24 april, 2019

Tid: 17.30

Plats: Institutionsbyggnaden

Styrelsemöten

Agenda enligt  bifogad länk. Obligatorisk närvaro!