Arbetsmöte (inför höstfesten)

Datum: 15 augusti, 2024

Tid: 17.30 - 19.30

Planering inför Bergianskas höstfest som kommer vara den 1 september.
Tid och plats meddelas senare.

 

Styrelsemöte

Datum: 27 november, 2024

Tid: 17.30

Plats: Institutionsbyggnaden

Agenda enligt  bifogad länk.

Styrelsemöte

Datum: 9 maj, 2023

Tid: 17:30

Plats: Institutionsbyggnaden

Förberedelse inför årsmöte. Agenda skickas ut i god tid.

Styrelsemöte

Datum: 17 oktober, 2024

Tid: 17:30

Plats: Institutionsbyggnaden

Agenda enligt  bifogad länk.

Styrelsemöte

Datum: 7 februari, 2024

Tid: 17.30

Plats: Institutionsbyggnaden

Agenda enligt  bifogad länk.

Styrelsemöte

Datum: 21 mars, 2024

Tid: 17.30

Plats: Institutionsbyggnaden

Agenda enligt  bifogad länk.

Årsmöte 2024

Datum: 3 juni, 2024

Tid: 18.00

Plats: Bergianska trädgården, Naturens Hus

Kallelse till årsmöte 2024

Vid årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden: godkännande av verksamhet berättelsen med resultat och balansräkning, beslut om ansvarsfrihet för styrelsen, val till förtroendeposter samt hantering av föreningens kapitalöverskott, dvs årsmötets beslut om ekonomiska bidrag till Bergianska trädgårdens olika verksamheter.

Mötesagenda samt verksamhetsberättelse med resultat och balansräkning för kalenderåret 2023 kom mer att finnas tillgängliga på årsmötet.

Efter årsmötet bjuds på sedvanlig smörgås och dryck. Vi planerar även att ge något kort föredrag. Alla medlemmar är välkomna till årsmötet, men vill du ta del av mat och dryck så ska du anmäla dig till Eva Valenta: eva@bergianskavanner.se  eller telefon 0793 48 14 14. Senast den 22 maj vill vi ha din anmälan.

.

 

Styrelsemöte

Datum: 17 april, 2024

Tid: 17.30

Plats: Institutionsbyggnaden

Agenda enligt  bifogad länk. Obligatorisk närvaro!

Styrelsemöte

Datum: 11 september, 2024

Tid: 17.30

Plats: Institutionsbyggnaden

Agenda enligt  bifogad länk.