Styrelsemöte

Datum: 18 november, 2021

Tid: 17.30

Plats: Institutionsbyggnaden

Agenda enligt  bifogad länk.

Styrelsemöte

Datum: 19 november, 2020

Tid: 17:30

Plats: Institutionsbyggnaden

Agenda enligt  bifogad länk.

Styrelsemöte

Datum: 20 oktober, 2021

Tid: 17:30

Plats: Institutionsbyggnaden

Agenda enligt  bifogad länk.

Styrelsemöte

Datum: 3 februari, 2021

Tid: 17.30

Plats: Institutionsbyggnaden

Agenda enligt  bifogad länk.

Styrelsemöte

Datum: 18 mars, 2021

Tid: 17.30

Plats: Institutionsbyggnaden

Agenda enligt  bifogad länk.

Årsmöte 2021

Datum: 31 maj, 2021

Tid: 18.00

Vi hoppas  ett sedvanligt årsmöte 2021 med föredrag och picknick.

 

Styrelsemöte

Datum: 21 april, 2021

Tid: 17.30

Plats: Institutionsbyggnaden

Agenda enligt  bifogad länk. Obligatorisk närvaro!

Styrelsemöte

Datum: 9 september, 2021

Tid: 17.30

Plats: Institutionsbyggnaden

Agenda enligt  bifogad länk.