Styrelsemöte

Datum: 23 november, 2022

Tid: 17.30

Plats: Institutionsbyggnaden

Agenda enligt  bifogad länk.

Styrelsemöte

Datum: 19 november, 2020

Tid: 17:30

Plats: Institutionsbyggnaden

Agenda enligt  bifogad länk.

Styrelsemöte

Datum: 26 oktober, 2022

Tid: 17:30

Plats: Institutionsbyggnaden

OBS! ändrad datum (från 20/10)

Agenda enligt  bifogad länk.

Styrelsemöte

Datum: 3 februari, 2022

Tid: 17.30

Plats: Institutionsbyggnaden

Agenda enligt  bifogad länk.

Styrelsemöte

Datum: 23 mars, 2022

Tid: 17.30

Plats: Institutionsbyggnaden

Agenda enligt  bifogad länk.

Årsmöte 2022

Datum: 30 maj, 2022

Tid: 18.00

Plats: Bergianska trädgården, Naturens Hus

Kallelse till årsmöte 2022 Måndagen den 30 maj kl. 18.00 vid Naturens Hus, Bergianska trädgården. Vid årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden: godkännande av verksamhetsberättelsen med resultat och
balansräkning, beslut om ansvarsfrihet för styrelsen, val till förtroendeposter samt hantering av årets överskott. Som extra punkt kommer vi behandla en mindre ändring av föreningens stadgar.

Agenda och verksamhetsberättelse med resultat och balansräkning och de nya stadgarna kommer att finnas tillgängliga på årsmötet.

Efter avslutat årsmötet bjuder föreningen deltagarna på en liten picknick samt på ett intressant föredrag.  I år kommer Marina Rydberg att berätta om sitt omfattande researcharbete med artiklarna om Bergianska Handelsavdelningen. Det började med historien om läkaren Bergius och hans samtid i ett Stockholm som lider och kämpar, och om hur det slutligen uppstår en botanisk trädgård ute i Frescati. Allt som inte kunde komma med och all hortikultur som fanns att lära.
Alla medlemmar är välkomna till årsmötet, men vill du ta del av picknicken och föredraget så ska du anmäla dig till Eva Valenta:  eva@bergianskavanner.se    eller telefon 0793 48 14 14.  Senast den 26 maj vill vi ha din anmälan.

 

Styrelsemöte

Datum: 20 april, 2022

Tid: 17.30

Plats: Institutionsbyggnaden

Agenda enligt  bifogad länk. Obligatorisk närvaro!

Styrelsemöte

Datum: 8 september, 2022

Tid: 17.30

Plats: Institutionsbyggnaden

Agenda enligt  bifogad länk.