Styrelsemöte

Datum: 18 november, 2021

Tid: 17.30

Plats: Institutionsbyggnaden

Agenda enligt  bifogad länk.

Styrelsemöte

Datum: 19 november, 2020

Tid: 17:30

Plats: Institutionsbyggnaden

Agenda enligt  bifogad länk.

Styrelsemöte

Datum: 20 oktober, 2021

Tid: 17:30

Plats: Institutionsbyggnaden

Agenda enligt  bifogad länk.

Styrelsemöte

Datum: 3 februari, 2021

Tid: 17.30

Plats: Institutionsbyggnaden

Agenda enligt  bifogad länk.

Styrelsemöte

Datum: 22 mars, 2021

Tid: 17.30

Plats: Digitalt - Teams

Agenda enligt  bifogad länk.

Årsmöte 2021

Datum: 30 augusti, 2021

Tid: 18.00

Plats: Bergianska trädgården, Naturens Hus

Alla medlemmar är välkomna till årsmötet, men i år vill vi gärna att du anmäler dig senast den 27 augusti till Eva Valenta, mejl: eva@bergianskavanner.se eller telefon 0793 48 14 14. Håll även utkik på vår hemsida ifall vi skulle behöva ändra någonting på grund av ändrade restriktioner.

Vid årsmöte behandlas stadgeenliga ärenden: godkännande av verksamhetsberättelsen med resultat och balansräkning, beslut om ansvarsfrihet för styrelsen, val till förtroendeposter samt hantering av årets överskott. Styrelsen vill i år föreslå en mindre ändring av föreningens stadgar. Den föreslagna texten fanns med i Sommarbladet, våra nuvarande stadgar finns på hemsidan www.bergianskavanner.se/stadgar .

Agenda och verksamhetsberättelse med resultat och balansräkning samt de nya stadgarna kommer att finnas tillgängliga på årsmötet.

Enligt stadgarna ska årsmötet hållas senast den 15 juni, men på grund av rådande pandemirestriktioner flyttar vi fram 2021 års årsmöte till måndagen den 30 augusti. Därför flyttades även tiden för inlämning av motioner till årsmötet till den 30 juli.

Efter årsmötet bjuder styrelsen på en liten picknick samt på ett intressant föredrag.

I år kommer Ann Franzén, föreståndare för Naturens Hus och berättar om husets historia från år 1860 och fram till våra dagar. Mottot för verksamheten i dag är - naturen som en resurs i undervisningen. Bergianska botaniska trädgården används i dag som kunskapskälla i undervisningen av alla de skolklasser som kommer till Naturens Hus.

Styrelsemöte

Datum: 31 maj, 2021

Tid: 17.30

Plats: Institutionsbyggnaden

Agenda enligt  bifogad länk. Obligatorisk närvaro!

Styrelsemöte

Datum: 9 september, 2021

Tid: 17.30

Plats: Institutionsbyggnaden

Agenda enligt  bifogad länk.