Bli medlem

Vi ser fram emot ditt medlemskap. Medlemskapet för år 2022 kostar

  • 240 kronor för en person och
  • 360 kronor för par med samma adress

Du kan betala till vårt pg konto 206 01-1 eller med Swish till 123 232 65 85.

Betalar du till pg konto, får vi din postadress från banken, men ange gärna din e-postadress. Betalar du med Swish, måste du ange din adress i meddelandefältet.

240 kronor – enskild medlem

360 kronor – Par med samma adress

Vill du skänka medlemskap till en vän, ange den nya medlemmens namn och postadress och meddela oss gärna på medlem@bergianskavanner.se 

Medlemskapet gäller under ett kalenderår (för ny medlem gäller medlemskapet inbetalt efter 1 november – t.o.m. följande kalenderår).

Medlemskortet skickas till alla medlemmar med Vårbladet. Nytillkomna medlemmar under året får medlemskortet så fort som möjligt av vår administratör. Det tar minst en vecka men oftast längre tid innan du har medlemskorten i din brevlåda.  Medlemskortet giltighetstid framgår på själva kortet.