Bli medlem

Vi ser fram emot ditt medlemskap.  Gör så här:

Betala in medlemsavgiften antingen med plusgirots inbetalningskort eller via Internetbank till pg 20601-1, Bergianska Trädgårdens Vänner.  Glöm ej uppge namn, adress, telefonnummer och gärna e-postadress.
Om du betalar via internet, följer ditt namn och adress med inbetalningen. Vi uppskattar om du anger ditt telefonnummer och mejladress i meddelanderutan.

Vill du skänka medlemskap till en vän, ange den nya medlemmens namn och postadress och meddela oss gärna på medlem@bergianskavanner.se 

Medlemskapet kostar per kalenderår (2021):
 200:- för en person och 300:- för par med samma adress.
Årsmötet den 30 augusti 2021 beslutade att avgiften höjs för år 2022:
 240:- för en person och 360:- för par med samma adress.

Medlemskapet gäller under ett kalenderår (för ny medlem gäller medlemskapet inbetalt efter 1 november – t.o.m. följande kalenderår).

Stödjande medlem betalar 500:-.

Medlemskortet skickas till alla medlemmar med vårbladet. Nytillkomna medlemmar under året får medlemskortet så fort som möjligt av vår administratör. Det tar minst en vecka men oftast längre tid innan du har medlemskorten i din brevlåda.  Medlemskortet giltighetstid framgår på själva kortet.