Styrelse

BTV styrelse 2021/2022 (från vänster):
Eva Valenta, Eva Rönnblom,  Annika Olsson, Marina Rydberg,  Mariann Nilsson (kassör),  Mats Robertsson (ordförande),  Ann Franzén, Birgitta Lindencrona, Pia Östensson, Gertrud Sandberg (sekreterare).

Adjungerad 2021/2022: Sirkku Larsson