Styrelse

BTV styrelse 2023/2024 :

Mats Robertsson (ordförande), Henrik Atmer (kassör),  Gertrud Nerpin (sekreterare),  Chris Druid, Ann Franzén,  Anna Fält, Marina Rydberg,  Eva Rönnblom, Eva Valenta, Åsa Taube

Adjungerad: Birgitta Lindencrona