Ditt medlemskap

Vänföreningen bildades våren 1993 för att främja och stödja verksamheten i Bergianska trädgården. Det gör vi genom ekonomiskt stöd och aktiva insatser.  Vi har under åren som gått vuxit till över 2500 medlemmar.

Länk till hemsidan för Bergianska trädgården

Som medlem i Vänföreningen ger du ett betydande stöd till trädgårdens utveckling och bevarande.
Ditt medlemskap ger Vänföreningen möjlighet att skänka bidrag till pågående trädgårdsprojekt eller för inköp av t ex soffor och bänkar, skyltar eller akuta behov av utrustning till verksamheten.
Vänföreningen har under senare år haft trädgårdens trädprojekt som första prioritet och kunnat bidra med avsevärda belopp. Trädprojektet innebär föryngring och framtida vård av trädgårdens trädbestånd.

Ditt medlemskap ger dig många trevliga fördelar:

  • Regelbundna föredrag om växter, trädgård och hortikultur, samt trädgårdsvisningar, utflykter och resor.
  • Vårt medlemsblad når dig fyra gånger om året med vackra bilder, intressanta artiklar och Vänföreningens aktuella program.
  • Årligen kan du till medlemspris köpa annorlunda och spännande lökar och frön, utvalda av Vänföreningens lök– och frö-grupper.
  • Du är välkommen att hjälpa till vid utställningar i trädgården.
  • Fritt inträde i Edvard Andersons medelhavsväxthus och Victoriahuset under ordinarie öppettider.
  • 10 % rabatt vid inköp av böcker och presenter i butiken i Edvard Andersons växthus.
  • 10% rabatt på Plantagen / Frescati (nytt fr.o.m. hösten 2018).

Har du lust är du varmt välkommen att vara med i våra grupper för lök- och fröval! (se resp. grupp och tag kontakt med gruppansvarig)

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM I BERGIANSKA TRÄDGÅRDENS VÄNNER!

Årsavgiften för kalenderår  2024 är 270:-/person, 390:- för par med samma adress .

 

Foto: Willi Reichhold