Ditt medlemskap

Vänföreningen bildades våren 1993 för att främja och stödja verksamheten i Bergianska trädgården. Det gör vi genom ekonomiskt stöd och aktiva insatser.  Vi har under åren som gått vuxit till över 2000 medlemmar.

Länk till hemsidan för Bergianska trädgården

Som medlem i Vänföreningen ger du ett betydande stöd till trädgårdens utveckling och bevarande.
Ditt medlemskap ger Vänföreningen möjlighet att skänka bidrag till pågående trädgårdsprojekt eller för inköp av t ex soffor och bänkar, skyltar eller akuta behov av utrustning till verksamheten.
Vänföreningen har under senare år haft trädgårdens trädprojekt som första prioritet och kunnat bidra med avsevärda belopp. Trädprojektet innebär föryngring och framtida vård av trädgårdens trädbestånd.
Ditt medlemskap ger dig många trevliga fördelar:

  • Med kortet i hand går du gratis in i växthusen, hur ofta du vill.
  • Du får lyssna till föreläsningar i botaniska och kulturhistoriska ämnen.
  • Vänföreningen ordnar specialvisningar av växthusen, trädgårdens olika utomhusområden och pågående utställningar.
  • Du kan delta i praktiska visningar av frösådd, kryddodling, busk- eller trädbeskäring.
  • Vänföreningen ordnar utflykter till intressanta trädgårdsmål.
  • Årligen kan du till medlemspris köpa annorlunda och spännande lökar och frön, utvalda av Vänföreningens lök- och frö-grupper.
  • Du är välkommen att hjälpa till vid utställningar i trädgården.
  • Du får 10% rabatt vid inköp av böcker, pappersvaror och presenter i butiken i Edvard Andersons växthus.
  • 10% rabatt vid inköp över 500:- i Grindstugans butik
  • Vårt medlemsblad når dig fyra gånger om året med vackra bilder, intressanta artiklar och Vänföreningens aktuella program. (se även Kalendarium)

Har du lust är du varmt välkommen att vara med i våra grupper för lök- och fröval! (se resp. grupp och tag kontakt med gruppansvarig)

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM I BERGIANSKA TRÄDGÅRDENS VÄNNER!

Årsavgiften för kalenderår 2018 är 200:-/person, 300:- för par med samma adress och 500:- för stödjande medlem.

Vill du läsa mer om hur du eller ditt företag kan stödja trädgården läs mer på http://www.bergianska.se/om-oss/stod-bergianska-tradgarden

Foto: Willi Reichhold