Lökgruppen informerar

Ny viktig information angående hämtningen av lökar

Lökarna har nu kommit till Sverige. Tyvärr konstaterar vi att många av de rara lökarna vi beställde inte finns med i sändningen. Vår kontaktperson hos leverantören har bekräftat att dessa inte längre finns med i ett sortiment som kraftigt förändrats och på flera sätt begränsats. Lökbranschen i Holland genomgår stora förändringar och sannolikt kommer det att bli betydligt svårare i framtiden att få tag på ovanliga lökar till överkomliga priser. Detta blir en utmaning för Lökgruppen att hantera tills nästa år.

Beträffande årets lökutdelning kommer flera av er att få betydligt färre lökar än vad ni hade beställt, några av er kommer inte få någon av sina beställda lökar. Ingen kan beklaga detta mera djupt än vi!  Vi kommer att höra av oss till dem som ej har något att hämta så att ni inte åker ut till Bergianska för att sedan komma hem tomhänta.  Obs! att detta kanske kan ske först under lördagen den 3 oktober när vi gjort klart alla kassar och påsar.

Följande lökar saknas:

 • Båda vitsipporna
 • Colchicum bivonae ’Vesta’,
 • Crocus heuffelianus ssp heuffelianus,
 • Crocus korolkowii ’Kiss of Spring’
 • Cyclamen coum f. albissimum
 • Erythronium dens canis ’Purple King’,
 • Fritillaria imperialis ’Early Fantasy’
 • Galathus elwesii ’ Beluga’
 • Narcissus (Jonquilla-Gruppen) Kokopelli,
 • Narcissus pseudonarcissus ’Princeps’
 • Narcissus ’Rose of May’
 • Oxalis ’Autumn Pink’
 • Samtliga tulpaner

Lökutdelningen kommer att ske vid personalingången till Edvard Andersons växthus:

 • söndagen den 4 oktober 13- 15
 • måndagen den 5 oktober 17-19

För återbetalning av uteblivna lökar vill vi där så är möjligt helst använda oss av Swish och behöver därför telefonnummer till dem som har sådana. I övriga fall får vi komma överens om annan lämplig möjlighet,

Hälsningar från en dyster och beklagande lökgrupp,
Birgitta, Monica, Annika, Gertrud

Utevandring i Ulriksdals Slottsträdgård 23 september 2020

I härligt sensommarväder mötte Bosse Rappne (ägare av handelsträdgården) upp 40 förväntansfulla BTV-medlemmar. Bosse började, efter en kort vandring till frilandsodlingarna, med att berätta att konsekvenserna för trädgården av den pågående covid-19-pandemin varit omfattande och jobbiga på olika sätt. Bl a har 2-3 personer behövt avdelas för att tjata på besökare att de skall hålla acceptabla covid-avstånd, något som behövs när besöksantalet per dag kan uppgå till 2500 personer. Dock såg Bosse det som nyttig träning för speciellt unga medarbetare att behöva lära sig att säga ifrån!

Trädgården som har anor från slutet av 1600-talet erbjöds familjen Rappne år 1953 när deras tidigare mark och handelsträdgård i Hässelby skulle exploateras för bostäder. År 1985 gick Bosse in i verksamheten tillsammans med sin mor. Tuffa och ekonomiskt magra år följde bl a p g a att jorden varit i vanhävd och väsentligen bestod av 3 m djup lera. Men med obändig energi och odlingsglädje har Bosse utvecklat verksamheten så att Ulriksdals Slottsträdgård nu är Sveriges största handelsträdgård med 100 milj kr/år i omsättning och med ca 80 helårsanställningar. Bosse gör också allt för att skapa så många trygga och utvecklande åretruntanställningar som möjligt genom att under icke växtsäsong erbjuda trädgårdspersonalen allehanda underhålls- och utvecklingsarbeten.

Efter Mall of Scandinavia och Friends Arena är dessutom trädgården Solnas 3:e besöksmål. Detta är imponerande i sig, men mest imponerande är ändå Bosses helgjutna tankar kring livsfilosofi, trädgård och sund giftfri odling.  Det övergripande målet för Bosse är bidra till att ”göra människor lyckliga”, något som ”möblerad natur” dvs en trädgård verkligen kan bidra till.

Bosse pratade mycket om skötsel och utveckling av jord – grunden för att växter skall utvecklas till full potential och att nyttoväxtodling skall ge bra skördar. Målet är en lucker jord som skall kännas smulig, sval och lätt fet och som kan andas, d v s medge syretransport till rötterna och som därmed inte spricker vid torka såsom styv lera lätt gör. En dålig jord behöver ofta förbättras under flera år med organiskt material, kompost eller kogödsel + barkmull.  Årlig skötsel av en bra jord kräver oftast inte mer än att ett kompostlager på några centimeter läggs ovanpå odlingsjorden och runt perenner. Naturen,         d v s maskar, mikroorganismer m.fl. sköter sedan resten enligt Bosse.

Märkligt nog var mördarsniglar inget problem för trädgården, något som Bosse förklarade med att man fräste upp frilanden med en tallriksharv under senhösten, gärna efter lätt frost, så att eventuella mördarsnigelägg fick svårt att klara vintern. Har man dessutom pantersniglar i sin trädgård skall man vara rädd om dessa då de ganska effektivt bekämpar mördarsniglar genom att äta deras ägg. Pantersniglar blir inte själva en massplåga då de inte förökar sig i samma takt som mördarsniglar. De förra blir könsmogna först efter 2 år mot mördarsnigelns 30 dagar.

Ett sanningens ord från Bosse var också att det inte finns någon skötselfri trädgård vilket vi nog bör vara tacksamma för.  Ingen möda – ingen riktig belöning!

Framledes vill Bosse både skapa några visningsträdgårdar utifrån olika teman samt utveckla sortimentet mot mer ”smågodis och delikatesser” som olika varianter av snödroppar.

Efter 1,5 timmars mycket stimulerande trädgårds- och jordnära dialog tackade de deltagande Bergianskavännerna med en varm applåd och årets 3 första medlemstidningar.

/Mats Robertsson

Lökgruppen informerar – dystert besked!

Utdelningen av beställda och betalda  lökar måste flyttas fram en vecka.

Vi fick för några dagar sedan det glädjande beskedet att lökarna skulle skickas tämligen omgående till oss. Nu visar sig den sorgliga sanningen vara att lökarna visserligen var redo för transporten men att denna ingalunda gick direkt till oss, utan via ett samverkande men uppenbarligen sårbart datasystem för transporter kallat DPD kuskade runt i Nederländerna. Genom ihärdigt detektivarbete har vi fått fram att de kommer att anlända till PostNord i bästa fall på måndag och någon dag senare genom felaktig adressering till Älta. Det kommer att lösa sig, men vi tvingas skjuta på lökutdelningen en vecka.

Foto: Eva Valenta

Lökutdelningen kommer alltså att ske vid personalingången till Edvard Andersons växthus:
söndagen den 4 oktober 13- 15
måndagen den 5 oktober 17-19.

Vi beklagar mycket allt det besvär som detta för med sig för våra medlemmar.

OBS!!  

 1. För säkerhets skull – kolla här på hemsidan under veckan 40, då vet vi om lökarna verkligen kommit till EA.
 2. Hör av dig om du inte kan hämta lökarna, helst i god tid på lok@bergianskavanner.se.

I yttersta tidsnöd, ring 0730–724749 eller 070-9451930 absolut senast den 28/9 kl. 18.55. Ej avhämtade lökar anses förverkade.

/Annika, Birgitta, Gertrud och Monica

Lökar från tulpantrappan

Höstfesten blev inställt, men nu kan du köpa lökarna från tulpantrappan i Edvard Andersons växthus.
Tio fina lökar per påse och några små som bonus. 30:- per påse

Sommarbladet 2020

Örtagården i Bergianska trädgården. Foto: Kerstin Bergh

Stina skriver
Odla dina egna kryddor
Lindar
Wittrock och ormbunkarna
Praktfulla blomster
Ekopark blir nationalstadspark
Kerstin går i pension
Till minne av Anders Follin 1950 – 2020
Kerstin Wennerström ny redaktör för medlemsbladet
Ormbunkar av Anton Sundin
Korsordet
Programsida

Observera att alla programpunkter under våren och sommaren är inställda p.g.a. Coronaviruset.

Gå med i vår Facebook grupp, så att
… du kan följa med årstiderna i trädgården genom andras bilder
… du kan dela med dig av dina bilder från trädgården
… du inte missar inbjudningar till olika evenemang
För att gå med – sök efter Bergianska Trädgårdens Vänner på Facebook

Besök på Ulriksdals Slottsträdgård 20 februari 2020

Foto: Ingrid Haugen

Besöket på Ulriksdals Slottsträdgård fulltecknades på rekordtid, likaså det extra insatta besöket den 12 mars. De lyckliga, som rymdes med, blev nog inte besvikna. Stämningen i de nedsläckta växthusen, där endast odlingsbänkarna med kornettblommor i alla färger bildade stora ljushav, var trolsk! Och där i halvdunklet mellan bänkarna stod Bosse Rappne i sin välkända hatt med brätten, och berättade anspråkslöst men entusiastiskt om hur han tillsammans med sin mamma startade den verksamhet, som i dag omsätter 90 miljoner.

Bosses filosofi är att allt ska göras från grunden, allt från plantorna och blommorna vi köper, till maten i restaurangen. Att de 65 anställda ska ha jobb året runt, trivas och känna delaktighet i verksamheten. Samarbete. Alla ska hjälpas åt – och då talar vi om en arbetsstyrka där den yngsta är 16 år och den äldsta 74!

Miljötänk: Allt man gör sker med naturens bästa för ögonen, och för Bosse är det av största vikt att hans domäner drivs på ett klimatsmart sätt. Uppvärmningen av växthusen sker med rapsolja och ohyra bekämpas biologiskt, utan gifter. Källsortering och kompostering är självklart.

Till slut fick vi gå in i utställningsväxthusen, och under blommande gardenior, bland doftande vårblommor och jätteurnor fyllda med prunkande blomsterarrangemang, fortsätta kvällen med att bara njuta. Medan Bosse svarade på frågor av alla de slag och gav oss all tid i världen.

/Stina Bäckström

Vårbladet 2020

Lundvivor i Bergianska. Foto: Kerstin Bergh

Stina skriver
De hemlighetsfulla lotusblommorna. Del 2
Skörda egen sötpotatis
Våradonis, vårbolmört och andra vårblommor
Linné lever – i London, i Bergianska, i tunnelbanan …
Ny bok: Ormbunkar
Trädgårdshistoria i blandade portioner
Kom och träffa Peter Korn
Vårutflykt
Upplev våren i Bergianska trädgården
Vårkrysset
Programsida

 

Bilagor: Medlemskort/inbetalningsavi, Löklista och beställningssedel, Bergianskas program

Dagliljor, Flox och Aurikler

Foto: Eva Rönnblom

Blomsterprakt mitt i vintern!

När Peter Litfors, trädgårdsmästare som arbetat med växtforskning på SU, drog i gång sin föreläsning med bilder av prunkande flox var det som om vi hade känt doften svepa in i salen i Naturens Hus! – Tänk på, säger Peter, hur den blå floxen blir blåare på kvällen! Och så fortsatte presentationen av denna variationsrika och tacksamma trädgårdsväxt, som bör finnas i varje trädgård! Hemmahörande i Nordamerika, där den med sitt ytliga rotsystem trivs längs bäckar och i skogsgläntor, behöver floxen rikligt med fukt. Blir det för torrt angrips flox av mjöldagg. Svärmare och fjärilar trivs i blomsterhavet.

Följde så en presentation av trädgårdsaurikel (primula) och även några andra tacksamma och lättodlade aurikler. Peter driver upp plantor från frö och väljer ut de plantor med bäst egenskaper för att odla vidare. Plantorna är fullt härdiga, de står i krukor utomhus under vintern och jorden fryser till is utan att rötterna skadas. Skaffa er frön i stället för dyra plantor! Och vilken variationsrikedom också här – vi fick se bilder från RHS i England, där man verkligen kan frossa i former och färger.

Sist på programmet presenterade Peter sina dagliljor, han har nämligen skapat en lång rad hybrider av de mest skiftande former och färger. Vi fick en grundkurs i hur det går till, från pollinering till frösådd och första blomman, men också hur man delar stora bestånd.

Peters föreläsning var intressant och medryckande, publiken ställde frågor och antecknade Peters boktips. Kvällen i det hemtrevliga huset, med kaffedoft och goda kakor, blev väldigt lyckad!

Stina Bäckström