Lökutlämning 2021

I år har lökarna  kommit i tid och medlemmar i lökgruppen är fullt sysselsatta med paketering och sortering. Lökutlämning kommer att ske på de planerade tiderna:

  • söndagen den 26/9 2021 kl. 13-15 och
  • måndagen den 27/9 2021 kl. 17-19
Lökpackning 2021

Plats: vid personalingången till Edvard Andersons växthus (södra änden av huset). OBS!! Hör av dig om du inte kan hämta lökarna. I yttersta tidsnöd, ring 0730–724 749 eller 070-945 1930. Ej avhämtade lökar anses förverkade.

Vi söker en ny redaktör till vårt medlemsblad

Bergianskas Trädgårdens Vänners medlemsblad är väldigt uppskattat av våra medlemmar och ges ut 4 gånger per år. Allt arbete i föreningen är ideellt (icke arvoderat), så också det som utförs av våra fantastiska skribenter. Deras texter och bilder tas emot och sammanställs av vår redaktör som sedan lämnar det slutredigerade materialet vidare för layout och tryckning. Nu slutar vår nuvarande förnämliga redaktör och vi söker  en ny redaktör, en nyckelperson i en förening som denna. Är du intresserad? Hör av dig så berättar vi mer:
Mats Robertsson mats@bergianskavanner.se  eller Eva Valenta eva@bergianskavanner.se

Årsmöte 30 augusti 2021

Den 30 augusti kunde vi genomföra föreningens årsmöte. Det var femtiotal medlemmar som ställde upp i det fina vädret och alla kunde sitta ute utanför Naturens hus. Ordförande för mötet var Eva Rönnblom som tog oss raskt genom de 10 punkterna på agendan. Mats Robertsson har valts till ordförande för år 2021/2022 , styrelsen har fått en ny ledamot, nämligen Ann Franzén, även övriga ledamöter valdes om i vanlig ordning.  Förslaget på ändring av stadgarna togs upp som extra punkt på agendan, den ändringen måste dock godkännas en gång till på nästa årsmöte.
Mötet klubbade även genom en höjning av medlemsavgiften som motiveras med ökade tryckeri- och portokostnader. Medlemsavgiften för år 2022 blir 240 kronor för enskild medlem och 360 kronor för par med samma adress.

Efter mötet bjöds deltagarna på en smörgås och cider och sedan presenterade Ann Franzén verksamheten vid Naturens hus.

Foto: Eva Valenta

/Eva Valenta

Höstbladet 2021

Foto: Kerstin Bergh

Minnesord över Stina Bäckström
Bergianska trädgården – delat ägande ger problem. Del 2
Bergianskas handelsträdgård – några minnesbilder
Allium sativum, Vitlök – älskad och avskydd
Castanea sativa, äkta kastanj
En Handelsavdelning tar form i Bergielund.
Recension: Trädgårdsdjur
Växternas frosttålighet under året
Min favoritplats i trädgården
Utlämning av beställda lökar
Årsmöte 2021

Alla medlemmar är välkomna till årsmötet, men i år vill vi gärna att du anmäler dig senast den 27 augusti till Eva Valenta, mejl: eva@bergianskavanner.se eller telefon 0793 48 14 14.

Ett sorgligt budskap

Stina Bäckström, Bergianska Trädgårdens Vänners avhållna ordförande, är död. Hon avled stilla i hemmet den 30 april efter en tids sjukdom. Trots denna kämpade hon med glöd och ihärdighet för Bergianska trädgårdens överlevnad som botanisk trädgård och en lustgård för alla besökare. Saknaden efter Stina är enorm bland alla som har haft förmånen att få lära känna henne. Innan krafterna svek henne hann hon skriva sin kolumn till sommarbladet. Tack, Stina, för allt vad du gett och för den du var.

Edvard Andersons växthus öppnar

Foto: Karin Martinsson

Välkomna tillbaka till cistrosor och jättesnokört.
Edvard Andersons växthus har varsamt öppnat för besökare igen. De första veckorna är växthuset bara öppet tis–fre, men från den 1 maj 2021 kommer det även att ha öppet på helger. I likhet med under förra året är antalet besökare begränsat till 30 personer samtidigt, utan förbokning. Mer info finns på trädgårdens hemsida www.bergianska.se .

Byggplaner – senaste nytt 10 mars

Foto: Kerstin Bergh

Planavdelningen vid Stadsbyggnadskontoret i Stockholm har nu gjort en förhandsbedömning av ansökan om planändring för fastigheten Norra Djurgården 1:21 i Bergianska trädgården för att kunna bygga studentbostäder.   Förslaget och ansökan har nu lyckligtvis  fått ett NEJ  i första instansen men kan överklagas till den 24 mars.  Läs mer …

Vi har nu avslutat vår namninsamling mot byggplanerna i Bergianska som har  samlat  11993  underskrifter.