Styrelsemöten

BTV styrelse sammanträder ca 6 gånger per år

Styrelsemöte

Datum: 20 oktober, 2021

Tid: 17:30

Plats: Institutionsbyggnaden

Agenda enligt  bifogad länk.

Styrelsemöte

Datum: 18 november, 2021

Tid: 17.30

Plats: Institutionsbyggnaden

Agenda enligt  bifogad länk.