Styrelsemöten

BTV styrelse sammanträder ca 6 gånger per år

Styrelsemöte

Datum: 28 mars, 2019

Tid: 17.30

Plats: Institutionsbyggnaden

Agenda enligt  bifogad länk.

Styrelsemöte

Datum: 24 april, 2019

Tid: 17.30

Plats: Institutionsbyggnaden

Agenda enligt  bifogad länk. Obligatorisk närvaro!

Årsmöte 2019

Datum: 3 juni, 2019

Tid: 18.00

Plats: Bergianska trädgården

Måndagen den 3 juni 2019 kl 18.00  i Naturens Hus.

Styrelsemöte

Datum: 5 september, 2019

Tid: 17.30

Plats: Institutionsbyggnaden

Agenda enligt  bifogad länk.

Styrelsemöte

Datum: 16 oktober, 2019

Tid: 17:30

Plats: Institutionsbyggnaden

Agenda enligt  bifogad länk.

Styrelsemöte

Datum: 28 november, 2019

Tid: 17:30

Plats: Institutionsbyggnaden

Agenda enligt  bifogad länk.