Styrelsemöten

BTV styrelse sammanträder ca 6 gånger per år

Styrelsemöte

Datum: 23 april, 2020

Tid: 17.30

Plats: Institutionsbyggnaden

Agenda enligt  bifogad länk. Obligatorisk närvaro!

Årsmöte 2019

Datum: 1 juni, 2020

Tid: 18.00

Plats: Bergianska trädgården, Naturens Hus

Årsmöte 2020.

Kallelse kommer i Sommarbladet.

Styrelsemöte

Datum: 9 september, 2020

Tid: 17.30

Plats: Institutionsbyggnaden

Agenda enligt  bifogad länk.

Styrelsemöte

Datum: 14 oktober, 2020

Tid: 17:30

Plats: Institutionsbyggnaden

Agenda enligt  bifogad länk.

Styrelsemöte

Datum: 19 november, 2020

Tid: 17:30

Plats: Institutionsbyggnaden

Agenda enligt  bifogad länk.