Styrelsemöten

BTV styrelse sammanträder ca 6 gånger per år

Styrelsemöte

Datum: 28 november, 2018

Tid: 17.30

Plats: Institutionsbyggnaden

Agenda enligt  bifogad länk.