Styrelsemöten

BTV styrelse sammanträder ca 6 gånger per år

Arbetsmöte (inför höstfesten)

Datum: 15 augusti, 2024

Tid: 17.30 - 19.30

Planering inför Bergianskas höstfest som kommer vara den 1 september.
Tid och plats meddelas senare.

 

Styrelsemöte

Datum: 11 september, 2024

Tid: 17.30

Plats: Institutionsbyggnaden

Agenda enligt  bifogad länk.

 

Styrelsemöte

Datum: 17 oktober, 2024

Tid: 17:30

Plats: Institutionsbyggnaden

Agenda enligt  bifogad länk.

Styrelsemöte

Datum: 27 november, 2024

Tid: 17.30

Plats: Institutionsbyggnaden

Agenda enligt  bifogad länk.