Styrelsemöten

BTV styrelse sammanträder ca 6 gånger per år

Årsmöte 2020 – flyttas till hösten

Startdatum: 1 september, 2020

Slutdatum: 30 september, 2020

Plats: Bergianska trädgården, Naturens Hus

Årsmöte 2020 skulle ha ägt rum den 1 juni men  är flyttat till hösten. Kallelse kommer i Höstbladet.

 

Styrelsemöte

Datum: 9 september, 2020

Tid: 17.30

Plats: Institutionsbyggnaden

Agenda enligt  bifogad länk.

Styrelsemöte

Datum: 14 oktober, 2020

Tid: 17:30

Plats: Institutionsbyggnaden

Agenda enligt  bifogad länk.

Styrelsemöte

Datum: 19 november, 2020

Tid: 17:30

Plats: Institutionsbyggnaden

Agenda enligt  bifogad länk.