Styrelsemöten

BTV styrelse sammanträder ca 6 gånger per år

Styrelsemöte

Datum: 19 april, 2018

Tid: 17.30

Plats: Institutionsbyggnaden

Agenda enligt  bifogad länk.

Årsmöte 2018

Datum: 4 juni, 2018

Tid: 18.00

Plats: Bergianska trädgården, Naturens Hus

Måndagen den 4 juni 2018 kl 18.00  i Naturens Hus. Årsmötesförhandlingar och picknick. Kallelse i Sommarbladet.

Styrelsemöte

Datum: 5 september, 2018

Tid: 17.30

Plats: Institutionsbyggnaden

Agenda enligt  bifogad länk.

Styrelsemöte

Datum: 18 oktober, 2018

Tid: 17.30

Plats: Institutionsbyggnaden

Agenda enligt  bifogad länk.

Styrelsemöte

Datum: 28 november, 2018

Tid: 17.30

Plats: Institutionsbyggnaden

Agenda enligt  bifogad länk.