Styrelsemöten

BTV styrelse sammanträder ca 6 gånger per år

Årsmöte 2019

Datum: 3 juni, 2019

Tid: 18.00

Plats: Bergianska trädgården, Naturens Hus

Kallelse till årsmöte, se s. 28 i Sommarbladet. Efter årsmötesförhandlingar bjuder föreningen på en liten picknick varefter Bergianska trädgårdens föreståndare Catarina Rydin tar oss med på en spännande resa: Landväxters evolution -– Bergianska trädgårdens publiktema 2019-2020.
Meddela deltagande i picknicken till Eva Valenta, eva@bergianskavanner.se eller 0793- 48 14 14.

Styrelsemöte

Datum: 5 september, 2019

Tid: 17.30

Plats: Institutionsbyggnaden

Agenda enligt  bifogad länk.

Styrelsemöte

Datum: 16 oktober, 2019

Tid: 17:30

Plats: Institutionsbyggnaden

Agenda enligt  bifogad länk.

Styrelsemöte

Datum: 28 november, 2019

Tid: 17:30

Plats: Institutionsbyggnaden

Agenda enligt  bifogad länk.