Frögruppen

Information från frögruppen, mars 2021

Frögruppen hälsar att det har varit besvärligare än vanligt i år. Det beror bl.a. på Brexit, (som gör att vi undviker vissa av våra traditionella leverantörer, som nu är dyrare och mer komplicerade) och på Coronasmittan (man kan inte samla några vänner och packa fröer, adressera kuvert mm).

Men vi tror ändå att de allra flesta fröerna kommer att levereras inom den tid som är utsatt i frölistan, alltså i mars. Det fåtal fröer som återstår (och som vi har lyckats köpa eller hitta bra ersättare för) kommer troligen inom ytterligare ett par veckor. De kan sås då, och mår vanligen bättre av att sås lite senare än mars.

Det kommer en räkning med fröerna. Om vi skickar flera försändelser kommer räkningen med den sista.

/Annika Brickman  210325

Bergianska Trädgårdens Vänners frölista för  2021

Vackra grönsaker och blommor (som gärna också kan gå att äta) – det är väl vad varje trädgårdsodlare vill ha, och det har vi efter-strävat även i år. Den som avundsamt studerat Bergianska trädgårdens köksväxtavdelning vet att åtminstone skönhetskravet är uppnåeligt. Vi har också letat efter sorter som står emot sjukdomar och insekter utan hjälp av gifter eller tidskrävande mänskliga insatser. Eftersom vissa fröer behöver väckas ur sin vintersömn med en frostknäpp och många vill bli förodlade inne på fönster-brädan vill vi skicka ut fröerna i mars. Därför måste vi ha era beställningar senast 27 december.

Skicka beställningssedeln med namn och adress till Annika Brickman, Hornsgatan 58, 118 21 Stockholm, eller skanna till annika.brickman@live.se.

Frölistan skickas ut med Vinterbladet 

Frögruppen

Vår målsättning är att erbjuda medlemmarna ett urval av den enorma mängd av intressanta fröer som finns tillgänglig genom svenska och europeiska fröfirmor. Vi vill också uppmuntra det hortikulturella intresset bland medlemmarna. Genom att göra en stor beställning hos några utvalda firmor kan man dela på de höga transport- och postförskottskostnaderna. Allt arbete med urval beställning, packning och utskick sker på frivillig väg.

Frögruppen består av Annika Brickman (ansvarig) och Gertrud Sandberg.