Frögruppen

Bergianska Trädgårdens Vänners frölista för  2020

Vackra grönsaker och blommor (som gärna också kan gå att äta) – det är väl vad varje trädgårdsodlare vill ha, och det har vi efter-strävat även i år. Den som avundsamt studerat Bergianska trädgårdens köksväxtavdelning vet att åtminstone skönhetskravet är uppnåeligt. Vi har också letat efter sorter som står emot sjukdomar och insekter utan hjälp av gifter eller tidskrävande mänskliga insatser. Eftersom vissa fröer behöver väckas ur sin vintersömn med en frostknäpp och många vill bli förodlade inne på fönster-brädan vill vi skicka ut fröerna i mars. Därför måste vi ha era beställningar senast 27 december.

Skicka beställningssedeln med namn och adress till Annika Brickman, Hornsgatan 58, 118 21 Stockholm, eller skanna till annika.brickman@live.se.

Frölistan skickas ut med Vinterbladet 2019, men finns även här:

 

Frögruppen

Vår målsättning är att erbjuda medlemmarna ett urval av den enorma mängd av intressanta fröer som finns tillgänglig genom svenska och europeiska fröfirmor. Vi vill också uppmuntra det hortikulturella intresset bland medlemmarna. Genom att göra en stor beställning hos några utvalda firmor kan man dela på de höga transport- och postförskottskostnaderna. Allt arbete med urval beställning, packning och utskick sker på frivillig väg.

Frögruppen består av Annika Brickman (ansvarig) och Gertrud Sandberg.