Frögruppen

Bergianska Trädgårdens Vänners frölista för  2022

Några grönsaksodlingar utanför Gamla orangeriet blev det inte i år, och inget tyder på att det blir något nästa år heller. Men vi minns hur ett trädgårdsland kan se ut, och vi vet eller kan gissa hur roligt och gott det är med egenodlad mat. Vi fortsätter att leta efter fleråriga grönsaker, sådana som kommer tillbaka år efter år. Det låter enkelt, men kräver att vi håller efter fleråriga ogräs som konkurrerar om utrymme, vatten och näring. Mycket kål blev det, men helt olika sorter.

Vi älskar våra krasse- och ringblommor, luktärter och tagetes, så många av prydnadsväxterna är ettåriga. Men de fröar villigt av sig och lever vidare på det sättet, ofta utan hjälp. Några fina perenner har vi emellertid också. Många av växterna bidrar dessutom med mat till pollinerande insekter. Vi lägger ut fylligare växt- och odlingsbeskrivningar på Vänföreningens hemsida från mitten av december.

Vi försöker leverera fröerna i mars så att eventuell vårfrost kan utnyttjas där så behövs.

Frölistan med beställningssedeln  skickas ut med Vinterbladet .

Senast den 27 december vill vi ha den ifyllda beställningslistan i mail till fro@bergianskavanner.se   eller som pappersbrev till:
Annika Brickman, Hornsgatan 58, 118 21 Stockholm.

Gör så här om du vill skicka in beställningen med mail:
Ladda ner beställningssidan till din dator, fyll i , spara och bifoga den till ett mail som du skickar till fro@bergianskavanner.se .


Frögruppen

Vår målsättning är att erbjuda medlemmarna ett urval av den enorma mängd av intressanta fröer som finns tillgänglig genom svenska och europeiska fröfirmor. Vi vill också uppmuntra det hortikulturella intresset bland medlemmarna. Genom att göra en stor beställning hos några utvalda firmor kan man dela på de höga transport- och postförskottskostnaderna. Allt arbete med urval beställning, packning och utskick sker på frivillig väg.

Frögruppen består av Annika Brickman (ansvarig) och Gertrud Nerpin.