Frögruppen

 Bergianska Trädgårdens Vänners frölista för 2019

Även i år har vi mycket grönsaker – vi tror på hemodlingens välsignelser och var och en som har sett Bergianska trädgårdens köksväxtavdelning måste ju bli inspirerad! Vi har valt sorter med extra mycket smak och som dessutom pryder sin plats i trädgården och vi har försökt hitta sådana som på egen hand står emot angrepp av sjukdomar och insekter. Många av blommorna gör sig också i salladen eller som dekorationer i drycker och desserter. Det är mycket rosa – 2019 är ju grisens år! Som vanligt vill vi helst skicka ut fröerna i början/mitten av mars, så att de fröer som behöver några frostnätter kan få det och så att tiden räcker till för dem som ska sås tidigt inomhus.

Odlingsråd för grönsaker

Vi vill ha din beställning senast den 17 december.

Skicka beställningssedeln (med namn och adress!) till Annika Brickman, Hornsgatan 58, 118 21 Stockholm, eller med mail till annika.brickman@live.se om ni vill vinna tid.

 

Frögruppen

Vår målsättning är att erbjuda medlemmarna ett urval av den enorma mängd av intressanta fröer som finns tillgänglig genom svenska och europeiska fröfirmor. Vi vill också uppmuntra det hortikulturella intresset bland medlemmarna. Genom att göra en stor beställning hos några utvalda firmor kan man dela på de höga transport- och postförskottskostnaderna. Allt arbete med urval beställning, packning och utskick sker på frivillig väg.

Frögruppen består av Annika Brickman (ansvarig) och Gertrud Sandberg.