Redaktionen för medlemsbladet

Redaktör för medlemsbladet: Ingrid Haugen

Grafisk form: Anna Klint

Redaktionen består idag (2018) av
Ingrid Haugen,  Annika Brickman, Stina Bäckström, Birgitta Lindencrona,  Annika Olsson, Eva Rönnblom  och Eva Valenta

Nästa redaktionsmöte:

Redaktionsmöte

Datum: 9 maj, 2019

Tid: 13.00

Plats: Gamla Orangeriet

Ansvarig: Ingrid Haugen