Redaktionen för medlemsbladet

Redaktör för medlemsbladet: Ingrid Haugen

Grafisk form: Anna Klint

Redaktionen består idag (2019) av
Ingrid Haugen,  Stina Bäckström, Birgitta Lindencrona,  Annika Olsson, Eva Rönnblom  och Eva Valenta

Nästa redaktionsmöte:

Det finns inga kommande evenemang.