Redaktionen för medlemsbladet

Redaktör för medlemsbladet: Kerstin Wennerström

Grafisk form: Anna Klint

Redaktionen består idag (2022) av
Birgitta Lindencrona, Ann Franzén, Eva Rönnblom, Marina Rydberg, Mats Robertsson  och Eva Valenta

Nästa redaktionsmöte:

Redaktionsmöte – Vinterbladet

Datum: 24 augusti, 2022

Tid: 16.00 - 17.30

Plats: Institutionsbyggnaden

Planering för Vinterbladet 2022.