Redaktionen för medlemsbladet

Redaktör för medlemsbladet: Chris Druid

Grafisk form: Anna Klint

Redaktionen består idag (2022) av
Chris Druid, Birgitta Lindencrona, Ann Franzén, Eva Rönnblom, Marina Rydberg, Mats Robertsson  och Eva Valenta

Nästa redaktionsmöte:

Det finns inga kommande evenemang.