Redaktionen för medlemsbladet

Redaktör för medlemsbladet: Chris Druid

Grafisk form: Anna Klint

Redaktionen består idag (2023) av
Chris Druid, Birgitta Lindencrona, Ann Franzén, Eva Rönnblom, Marina Rydberg, Mats Robertsson  och Eva Valenta

Nästa redaktionsmöte:

Redaktionsmöte – Vinterbladet 2024

Datum: 11 september, 2024

Tid: 13.00

Plats: Gamla Orangeriet

Planering för Vinterbladet 2024.

Manusstopp 07 oktober
Till layout 21 oktober
Bilagor inbetalningskort
frölista

Redaktionsmöte – Vårbladet

Datum: 13 november, 2024

Tid: 13.00

Plats: Gamla Orangeriet

Planering inför Vårbladet 2025.

Manusstopp: runt 2025-01-03