Redaktionen för medlemsbladet

Redaktör för medlemsbladet: Kerstin Wennerström

Grafisk form: Anna Klint

Redaktionen består idag (2021) av
Kerstin Wennerström,  Birgitta Lindencrona,  Annika Olsson, Eva Rönnblom  och Eva Valenta

Nästa redaktionsmöte:

Det finns inga kommande evenemang.