Redaktionen för medlemsbladet

Redaktör för medlemsbladet: Ingrid Haugen

Grafisk form: Anna Klint

Redaktionen består idag (2018) av
Ingrid Haugen,  Annika Brickman, Stina Bäckström, Birgitta Lindencrona,  Annika Olsson, Eva Rönnblom, Olof G. Tandberg   och Eva Valenta