Kontakta oss

 Postadress: Bergianska Trädgårdens Vänner
c/o Stockholms universitet
Bergianska trädgården
106 91 STOCKHOLM
 Plusgiro: 20601-1
 Maila till oss: info@bergianskavanner.se
 Medlemsärenden: medlem@bergianskavanner.se
 Mer uppgifter hittar du i medlemsbladet på näst sista sidan