Programpunkter

Programpunkter  är i första hand för föreningens medlemmar.
Glöm inte att lämna
återbud ifall du får förhinder – många står i kö!
Avgifter betalas på plats.

Den sedvanliga, mycket uppskattade kransbindningen måste vi tyvärr ställa in i år. Spridningen av Coronaviruset gör att vi inte kan arrangera aktiviteten på ett säkert sätt.

Även julutställningen i Edvard Andersons växthus är drabbad av Coronan och måste ställas in i år. I stället får vi en DIGITAL JULUTSTÄLLNING på www.bergianska.se


Årsmöte 2021

Datum: 31 maj, 2021

Tid: 18.00

Vi hoppas  ett sedvanligt årsmöte 2021 med föredrag och picknick.