Recensioner 2022

Why Cities Need Large Parks

Richard Murray editor , Medströms Bokförlag, 486 sidor

Boken belyser det stora värdet av stora parker och grönområden i eller i närheten av stadskärnor för lokalt klimat, rekreation och hälsa. Den innehåller en ny och unik översikt över ca 300 urbana eller semi-urbana parker och naturområden runt om i världen. Goda faktabaserade argument för att avvärja exploateringsattacker på grönytor runt om i världen ges också. Redaktören Richard Murray hoppas också att boken blir ett viktigt hjälpmedel för bl.a. stadsplanerare när det gäller att utveckla ”den gröna staden”. Här kan du läsa mer om boken i en omfattande recension av Mats Robertsson: läs mer…
Till toppen av sidan


Konsten att beskära träd och buskar

Eva Robild och Georg Grundsten. Foto Eva Lie , Bonnier Fakta, 304 sidor

Jag gillar titeln på den här boken.

Det är en konst att beskära, och därför är den här boken viktig. Det är säkert också en konst att göra en beskärningsbok begriplig och instruerande nog för att en trädgårdsägare ska våga ge sig in i beskärningskonsten.

Låt oss säga att du äger en trädgård med ett antal fruktträd i varierande ålder och några bärbuskar. Kanske några prydnadsbuskar som rosor, schersminer och spirea plus klängväxter som klematis och klätterhortensia.

Träden och buskarna utgör ju stommen i trädgården- grundstrukturen.

Om jag utgår ifrån att du vet vad dina vedartade växter heter och även art och sortnamn är mycket vunnet. Men frågan hur du beskär dina växter återstår och det kan den här boken hjälpa dig med.

När jag ser en trädgård där alla buskar är likadant beskurna och i samma höjd, oavsett blomningstid och naturlig höjd (”vaktmästarbeskärning”), eller en man som beskär sina träd med motorsågen höjd över huvudet, ja då önskar jag att trädgårdsägarna ifråga hade gjort det enda rätta:

Endera skrivit in sig på en beskärningskurs eller köpt en beskärningsbok! Gärna båda, förresten.

För allra först i boken står något viktigt: ”Varför ska du beskära?”- vad är syftet?

Vad händer och varför?

För att förstå vad som händer när man beskär buskar och träd krävs att man vet lite om hur de här växterna fungerar, och där börjar boken- med att förklara grunderna. Sedan följer instruerande bilder om teknik och redskap. Författarna berättar om den så viktiga grenkragen och hur växten bäst läker sig efter beskärningen. Tidpunkten för beskärningen är en återkommande fråga och boken förklarar detaljerat om när olika växter bäst låter sig beskäras, liksom på vilket sätt. Tekniken är viktigare än tidpunkten!

En tidslinje i bokens mitt ger oss möjligheten att pricka in olika åtgärder.

Bilderna är instruerande men här finns ett problem; vi får endast se foton, inga pedagogiska illustrationer eller teckningar. Å andra sidan blir det ju istället en bild på precis vad vi ska göra- med lövverk och allt. Men det finns nog en risk att bilderna ibland inte är tillräckligt tydliga. Min enda kritik.

För i övrigt ger boken en grundlig instruktion: Allt från planteringen och uppbyggnadsbeskärningen, hur olika knoppar, ved och skott ser ut och vad som menas med grundstam, självfertil eller JAS och JJA.

Vi får också lära oss hur man går tillväga med stora och felaktigt beskurna fruktträd- det viktiga i att lägga upp beskärningen i flera steg.

En bit in i boken kommer så avsnittet jag väntat på: Det som handlar om buskarnas beskärning- först bärbuskarna och sedan prydnadsbuskarna.

Äntligen lite om buskarnas beskärning!

Gällande den här beskärningen som kräver att vi vet en del om årsskott, fjolårsskott och blomningstider, vet jag att såväl vanligt folk som proffs behöver lära mer! Även avsnitten om beskärning av rosor, häckar och barrväxter är grundliga. Och gällande klängväxterna görs en nyttig redogörelse om det stora släktet clematis olika beskärningsbehov.

Orangeriväxter, vinrankor och doftande halvbuskar som lavendel och perovskia får vi också lära oss beskära.

En bok för alla och några till.  Jag rekommenderar boken till alla, även kollegor som kanske står i början av sin trädgårdsbana.

Georg Grundsten har en gedigen erfarenhet av olika typer av beskärning, jag har själv gått runt med honom på Krapperup en dag i augusti 2020. Eva Robild är trädgårdsjournalisten som blev trädgårdsmästare med beskärning som specialitet- tillsammans har de skrivit en av årets viktigaste trädgårdsböcker.

Läs boken nu när det är som mörkast i din trädgård och gå sedan ut när det blivit ljusare och kontrollera vilken beskärning just dina träd och buskar behöver- för som det står på sidan 11; ”Fundera på hur du kan åstadkomma det allra bästa för ditt träd eller din buske så att du själv och omgivningen framöver får njuta av dess skönhet, blomning och eventuella frukt.”

/Marina Rydberg, Trädgårdsmästare
Till toppen av sidan