Lökgruppen 2019

Vad gör Lökgruppen?

Som medlem i Bergianska Trädgårdens Vänner har du möjlighet att beställa lökar för blomning följande år. Vi gör varje år en lista med varierat innehåll. Allt är prisvärt eftersom detta är en medlemsförmån och alla vi som är involverade jobbar ideellt. Eventuell överskott används för att främja verksamheter i Bergianska trädgården och Edvard Andersons växthus.

Våra listor innehåller både det som är billigare och enklare att odla men även lite som är mer påkostat och exklusivt. Hör gärna av dig om det är någon lök som du söker efter så kanske vi kan ta med den på nästa års lista. Årets löklista och beställningssedel sänds varje år ut med Vårbladet.

Dags för årets lökuthämtning den 22 och 23 september.

Utlämningen av tidigare beställda och betalda lökar äger rum söndagen den 22/9 kl. 13-15 och måndagen den 23/9 kl 17-19 vid personalingången till Edvard Andersons växthus (södra änden av huset).

Kan du inte hämta lökarna, måste du höra av dig till oss innan vi stänger den 23 september kl 19. Om inte, anses de kvarlämnade lökarna förverkade. I tidsnöd, ring eller SMS:a 0730-72 47 49 eller 070-945 19 30.

Oftast fungerar transporten från Nederländerna planenligt, men vid några tillfällen har det förekommit leveransproblem. Skulle ett sådant uppstå, försöker vi kontakta alla via mejl och telefon, men ta för säkerhets skull en titt på hemsidan. Den är uppdaterad.

Bästa hälsningar från Lökgruppen,

Gertrud Sandberg, Birgitta Lindencrona, Annika Brickman och Monica Ostelius