Lökgruppen 2018

Årets löklista skickas tillsammans med Vårbladet 2018 eller så kan du kolla på den här: Löklista 2018   

Beställning och inbetalning på BTV:s postgiro 206 01-1 skall vara oss tillhanda senast den 21 mars 2018.

Beställningen sänds till Gertrud Sandberg, Alpvägen 70, 138 34 Älta. Den kan även skickas in via e-post till Birgitta Lindencrona, birgitta@hepatica-nobilis.se.  Beställningssedeln hittar du i vårbladet eller kan du ladda ner här:  BTV lök beställlningssedel 2018

Utlämning av lökar kommer att äga rum vid personalingången till EA.
– söndagen den 23/9 kl 13-15 och
– måndagen 24/9 kl 17-19

Att köpa lökar från oss är en medlemsförmån.
OBS! Om du inte kan hämta beställningen vid något av utlämningstillfällena eller få hjälp av någon annan, måste du höra av dig till oss allra senast innan vi stänger den 24 september. Gör Du inte det, är beställningen förverkad även om den är betalad!!!!

Vänliga hälsningar från
Lökgruppen