Styrelsemöten

BTV styrelse sammanträder ca 6 gånger per år

Styrelsemöte

Datum: 31 maj, 2021

Tid: 17.30

Plats: Institutionsbyggnaden

Agenda enligt  bifogad länk. Obligatorisk närvaro!

Årsmöte 2021

Datum: 30 augusti, 2021

Tid: 18.00

Plats: Bergianska trädgården, Naturens Hus

På grund av rådande pandemirestriktioner flyttar vi fram 2021 års årsmöte till måndagen den 30 augusti. Kallelse och mer information kommer i Sommarbladet, som bör nå medlemmarna senast vecka 18.

Styrelsemöte

Datum: 9 september, 2021

Tid: 17.30

Plats: Institutionsbyggnaden

Agenda enligt  bifogad länk.

Styrelsemöte

Datum: 20 oktober, 2021

Tid: 17:30

Plats: Institutionsbyggnaden

Agenda enligt  bifogad länk.

Styrelsemöte

Datum: 18 november, 2021

Tid: 17.30

Plats: Institutionsbyggnaden

Agenda enligt  bifogad länk.