Styrelsemöten

BTV styrelse sammanträder ca 6 gånger per år

Styrelsemöte

Datum: 3 februari, 2022

Tid: 17.30

Plats: Institutionsbyggnaden

Agenda enligt  bifogad länk.

Styrelsemöte

Datum: 23 mars, 2022

Tid: 17.30

Plats: Institutionsbyggnaden

Agenda enligt  bifogad länk.

Styrelsemöte

Datum: 20 april, 2022

Tid: 17.30

Plats: Institutionsbyggnaden

Agenda enligt  bifogad länk. Obligatorisk närvaro!

Årsmöte 2022

Datum: 30 maj, 2022

Tid: 18.00

Plats: Bergianska trädgården, Naturens Hus

Vid årsmöte behandlas stadgeenliga ärenden: godkännande av verksamhetsberättelsen med resultat och balansräkning, beslut om ansvarsfrihet för styrelsen, val till förtroendeposter samt hantering av årets överskott.

Agenda och verksamhetsberättelse med resultat och balansräkning samt de nya stadgarna kommer att finnas tillgängliga på årsmötet.

 

Styrelsemöte

Datum: 8 september, 2022

Tid: 17.30

Plats: Institutionsbyggnaden

Agenda enligt  bifogad länk.

Styrelsemöte

Datum: 20 oktober, 2022

Tid: 17:30

Plats: Institutionsbyggnaden

Agenda enligt  bifogad länk.

Styrelsemöte

Datum: 23 november, 2022

Tid: 17.30

Plats: Institutionsbyggnaden

Agenda enligt  bifogad länk.