Styrelsemöte

Datum: 20 april, 2022

Tid: 17.30

Plats: Institutionsbyggnaden

Styrelsemöten

Agenda enligt  bifogad länk. Obligatorisk närvaro!