Styrelsemöte

Datum: 17 april, 2024

Tid: 17.30

Plats: Institutionsbyggnaden

Styrelsemöten

Agenda enligt  bifogad länk. Obligatorisk närvaro!