Svensk trädgårdshistoria

Datum: 25 oktober, 2022

Tid: 18.00

Plats: Bergianska trädgården, Naturens Hus, Gustafsborgsvägen 20

Program

Jens Heimdahl, kvartärbiolog och arkeobotaniker, verksam vid Statens historiska museer  berättar om allmogens odlingar 1400–1700. Säger man ”typisk 1600-talsträdgård” så tänker nog de flesta på adelns barockanläggningar. Men hur såg egentligen den vanliga boende befolkningens trädgårdar ut under denna tid? Anlade kustbornas fiskare trädgårdar, och fanns det möjligen ett samiskt trädgårdsbruk? Denna dolda del av trädgårdshistorien är ett av ämnena för band 2 i ”Svensk trädgårdshistoria”. Föredrag, kaffe och hembakat 80 kr. Anmälningar till Birgitta Lindencrona, birgitta@bergianskavanner.se eller tel.0730-72 47 49.