Trandansen vid Hornborgasjön

Startdatum: 4 april, 2020

Slutdatum: 6 april, 2020

Program

Utfärd tillsammans med Riksmusei Vänner, se Vinterbladet 2019 s. 29. Ev. reservplatser, kontakta Henrik Atmer, henrik@atmer.se