Vårbladet 2024

Startdatum: 3 januari, 2024

Slutdatum: 5 februari, 2024

Utgivning

Manusstopp 3 januari
Till layout 15 januari
Till tryckeriet 22 januari
Till medlemmarna Vecka 5 ( tidigas 29/1 )
Bilagor medlemskort/inbetalningskort