Visning av Rododendrondalen

Datum: 5 juni, 2024

Tid: 16.30–17.30

Plats: Bergianska trädgården, samling vid Institutionsbyggnaden.

Program

Välkommen att följa med på en vandring i Rododendrondalen när det förhoppningsvis blommar som bäst. Här finns en samling med ett 90-tal arter och många olika sorter. Alla dessa blommar inte samtidigt, de första slår ut redan i april, men i månadsskiftet maj – juni brukar det blomma som bäst här. Vi får en inblick i rododendron-släktet och veta mer om deras livskrav och var i världen de växer.

Anmälan: senast onsdag 29 maj till Ann Franzén, mejl ann@urbanwinery.se  eller sms 07 083 061 21.