Ny undergång till Bergianska trädgården klar 2023

Järnvägskorsningen med bommar vid nuvarande entré är mycket olycksdrabbad och diskussioner om en ny planskild korsning har pågått sedan 2005. Nu finns en lösning på en kombinerad bil- och gångtunnel under järnvägen framtagen och nyligen presenterad av SL/ Trafikförvaltningen.

En kylig februaridag 2021 samlades en nyfiken och engagerad skara bestående av representanter för olika intresseföreningar, Förbundet för Ekoparken, Haga-Brunnsvikens vänner, Kommittén för Gustavianska parken och Bergianska Trädgårdens Vänner, i vår trädgård. Vi fick en detaljerad redovisning av det senaste förslaget till en planskild korsning av projektansvarig från SL och ansvarig landskapsarkitekt. Den nya tunneln kommer mynna ut strax söder om nuvarande entré, direkt mot nuvarande parkeringsplats. Lösningen som presenterades innebär att fotgängarna och cyklisterna kommer att ledas ned i samma tunnel som biltrafiken.

Det ska tilläggas att stor energi har lagts ned på att anpassa bygget och åstadkomma så lite ingrepp som möjligt på omgivande natur, med träd och hus och stor möda har lagts på materialval.

Bilden visar hur planerad tunnel under Roslagbanan mynnar ut intill nuvarande parkeringsplats.

Intresseföreningarna som deltog har från början förespråkat en separat tunnel för fotgängare och cyklister. Nu kommer oskyddade trafikanter dock behöva samsas med bilister om samma tunnel.

Första spadtaget förväntas tas i januari 2022. Under juli 2022 kommer Roslagsbanan vara avstängd i fyra veckor för arbete med tunneln och 2023 planeras undergången stå klar.

Nu inväntar vi första spadtaget.

För ytterligare information hänvisas läsare till hemsidorna för www.ekoparken.org och www.haga-brunnsviken.org.

/Sirkku Larsson