Vill du bli kassör, redaktör eller prova på styrelsearbete?

Vår kassör och vår redaktör kan inte fortsätta sina uppdrag. Därför står vänföreningen nu utan dessa viktiga och nödvändiga funktioner. Vi har också behov av nya krafter till styrelsearbetet för att säkra vänföreningens ambitiösa målsättningar.

Kassör

Sköta föreningens ekonomi som t ex:

  • Sköta föreningens bokföring
  • Genomföra in– och utbetalningar
  • Sammanställa årsbokslut
  • Sköta kontakter med revisorer

Redaktör

Redaktören ansvarar tillsammans med redaktionsgruppen på totalt ca 6 personer för att ta fram vår medlemstidning som utkommer 4 gånger per år.  Redaktören har helhetsansvaret för varje nummer av tidskriften vilket innebär:

  • Kalla till och hålla i möten med redaktionsgruppen
  • Ta emot, läsa och vid behov redigera artiklar från skribenterna
  • Välja omslagsbild
  • Samarbeta med vår skickliga layoutare Anna Klint (inköpt tjänst) – dvs. skicka färdiga texter med bilder, ta emot korrektur och distribuera till författarna.
  • Ansvara för att utgivningsdatum hålls

Prova på styrelsearbete

Vill du kanske prova att vara med i styrelse utan att binda dig? Vi behöver alltid förstärkning av engagerade medlemmar som tycker om att jobba ideellt. Styrelsen har 6 möten per år och tanken är att du skulle vara adjungerat till styrelsen under en tid framåt, ha möjlighet att engagera dig i någon del av arbetet som känns speciellt lockande för dig och kanske på sikt kunna väljas till en ordinarie styrelseplats.

Vill du ställa upp på någon av dessa poster så hör av dig till:
Mats Robertsson, ordförande, mobil 070 914 68 16, mats@bergianskavanner.se , eller
Eva Valenta, styrelsemedlem, mobil 079 348 14 14, eva@bergianskavanner.se