Byggplaner – mars nytt

Sedan18 februari när vår namninsamling startades har gensvaret varit enastående, med  11993 namnunderskrifter samt många mycket upprörda och välformulerade kommentarer. Ladda gärna ner och sprid vår NAMNINSAMLING.

Du kan nu ladda ner det protestbrev STOPPA BYGGPLANERNA som skickats till Kungliga Vetenskapsakademien och Svenska Bostäder med uppmaning till dem att stoppa planerna omedelbart. Brevkopior har gått till berörda myndigheter inklusive Riksmarskalksämbetet. Individadresserade digitala brevkopior har också skickats till alla stadsbyggnadsnämndens ledamöter samt Stockholms borgarråd.

Den välbesökta Bergianska trädgården – vy mot institutionsbyggnad och handelsträdgården. Om byggplanerna verkställs kommer en mur av 3-vånings hyreshus bakom granhäcken eliminera långa siktlinjer och den låga horisonten.
Foto: Mats Robertsson

Vi fortsätter i vårt arbete att få stopp på byggplanerna så tidigt som möjligt, d v s att med fakta, argument och opinion försöka övertyga Kungliga Vetenskapsakademien att agera klokt och inte åsidosätta syftet med Bergius testamente och donation. Istället önskar vi att Vetenskapsakademien skall dra tillbaka sin fullmakt och sitt erbjudande till Svenska bostäder att bygga i Bergianska.

Om detta inte sker är det viktigt att den ändring av detaljplanen som kan möjliggöra bostadsexploatering i Bergianska trädgården får ett nej i de legala beslutsprocesserna som följer. Vi hoppas att Stockholms stad och de berörda myndigheterna tar vederbörlig hänsyn till allmänintresset för Bergianska trädgården inklusive de speciella förhållanden och lagtexter som gäller för Nationalstadsparken.

Bergianska vännerna tycker att Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholms Universitet, Staten, Region Stockholm och Stockholms stad m fl bör kunna komma överens om en långsiktig finansiering och drift av den Bergianska botaniska trädgården. Det är viktigt att hitta en lösning så att Vetenskapsakademien inte föredrar eller känner sig nödsakad att sälja ut delar av sin mark för massiv bostadsexploatering för sina idag omprioriterade syften.

Vi har tisdagen 2021-03-02 informerat ett stort antal olika media via vår PRESSRELEASE.

/Mats Robertsson  för BTV styrelsen