Bergianska trädgården hotad – stoppa byggplanerna

Planer finns på att bygga drygt 200 lägenheter i 3-våningshus vid infarten till Bergianska trädgården (vita hus på bilden nedan).

Kungliga Vetenskapsakademien som idag äger delar av marken i Bergianska trädgården vill sälja mark och har gett Stockholms stads fastighetsbolag Svenska Bostäder i uppgift att ansöka om planändring för att där uppföra fler än 200 bostäder.

Om detta sker innebär det:

 • ett stort ingrepp i Nationalstadsparken vilket inte är förenligt med bestämmelser för Nationalstadsparken, där ny bebyggelse strikt begränsas (4 kap Miljöbalken)
 • överhängande risk att den botaniska prägeln och det 300-åriga kulturarvet förloras och att Bergianska botaniska trädgården blir en vanlig bostadsanknuten park med hårt slitage
 • att tillgängligheten till den botaniska trädgården avsevärt försvåras för allmänheten när parkeringen försvinner helt 
 • att den nya entrén blir via bostadsområdet – dagens öppna vy och fria siktlinjer försvinner
 • handelsträdgården i anslutning till trädgården försvinner – besökare kan inte längre handla växter, ett centralt krav i Bergius´ testamente uppfylls inte

Vår namninsamling har samlat totalt 12 192 namnunderskrifter (11992 digitalt, 199 på papper).

Vi tackar all vänner som deltagit och bidragit till att förslaget har stoppats (den 19/3). Se mer …

Genom att skriva på ger du  ditt stöd till ALLMÄNINTRESSET att bevara och utveckla Bergianska trädgårdens fantastiska miljö, upplevelsevärden och biologiska mångfald, med Stockholms universitet som huvudman, för rekreation, folkbildning och nytta för invånarna i Stockholm och hela Sverige, för forskning inom botanik och hortikultur (trädgårdskonst) samt för främjandet av turistnäringen.

Agera mot SÄRINTRESSET att förbättra Kungliga Vetenskapsakademiens ekonomi med olämpligt placerade bostäder som också skiljer av trädgården/Brunnsviken från resten av Nationalstadsparken.

Du kan ladda ner ovanstående upprop i PDF format och vi uppmanar våra medlemmar att sprida det via  allmänna anslagstavlor, i portuppgångar, i gemensamma tvättstugor, i fikarum etc.

/Styrelsen för Bergianska Trädgårdens Vänner, februari 2021

    Foto: Kerstin Bergh

Fina träd på parkeringen. Foto: Kerstin Bergh

90 svar på “Bergianska trädgården hotad – stoppa byggplanerna”

 1. Vetenskaps Akademin kan finna mark för byggnation på andra håll.
  Det finns ett stort intresse bland allmänheten att Bergianska får finns kvar i sin nuvarande form men också för att utveckls vidare dess fantastiska miljö.

 2. Hur stoppas detta vansinniga förslag juridiskt? Är det bara genom att man som röst kan göra något? Vh Fredrik

 3. Att Vetenskapsakademien är full av pengatörstande karlar/kvinnor, trodde jag inte!
  Jag trodde att det var vetenskapsmän/kvinnor för mänsklighetens bästa!

 4. Vi har en fantastisk, historisk Botanisk Trädgård i Stockholm.
  Belägen i Ekoparken.
  Detta obegripligt oerhört okänsliga förslag får aldrig komma till stånd!

 5. När Stockholm växer ökar även behovet av oaser som Bergianska trädgården.

  Att fullfölja dessa vansinnesplaner med nybyggnation på delar av Bergianska vore ett helgerån.

 6. Måste man bygga här är området mellan Riksmuseet och Ekhagen bättre.
  Jag lovar att lägga ner mycket energi för att stoppa detta riktigt sjuka förslag. Hoppas vi blir många! Ny almstrid väntar!
  Att det är Vetenskapsakademin som ligger bakom förslaget gör det ännu sjukare.!

 7. Ett okänsligt och dåligt förslag som förstör en unik ekopark. Stoppa detta ingrepp i en redan liten grön lunga runt Brunnsviken.

 8. Hur är detta möjligt ???
  Förstöra detta område , man blir chockad.
  Var det studentbostäder det skulle bli ??!
  Det ligger massa andrahandsuthyrningar av studentlägenheter ute på blocket ??
  Rensa på Lappis, studenthusen , så blir det m a s s o r ledigt.

 9. Vore intressant t med experiment bostäder med inriktning på miljö och ekologi. Ta bort parkeringen. Sänk Roslagsbanan och E 18 så det skapas ett samspel mellan Naturhistoriska och Bergianska

 10. Använd istället ev delar som ligger nära järnvägen och gör en fin lekpark.
  Det ska absolut inte byggas några bostäder på platsen. – Handelsträdgården måste vara kvar.

 11. Enligt planen tas den parkering som nu finns för besökande till Bergianska trädgården helt bort. Det kommer inte att finnas någon parkering alls för allmänheten. I bland sitter jag som volontär i Victoriahuset under sommaren och vet att besökare till Bergianska kommer regelbundet från hela Stockholmsområdet. Många besökare kommer från hela vårt avlånga land, grupper i buss och också turister från andra länder kommer för att vandra i trädgården. Då det finns bra gångar och att vandra på så besöks trädgården av många äldre med rullator och även funktionshindrade med rullstol som behöver färdtjänst för att ta sig till trädgården. För alla dessa besökare som jag har nämnt försvåras tillgängligheten avsevärt.

 12. På vilka grunder skulle man kunna få bygga detta i Nationalstadsparken, när andra vettigare förslag fått avslag?

 13. Botan i Göteborg har högt skydd.
  Från bestämmelser för Nationalstadsparken:
  3 kap. 6 §
  Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas.
  Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket.

 14. Det närmaste vi här kan komma en park som påminner om fantastiska Kew gardens i Londons utkant!
  Varför börja förstöra den?

 15. Sthlm har förhållandevis för få parker. Bergianska har varit en tillflykt i 300 år för miljoner naturberoende människor. Det finns hur mycket mark som helst i närliggande områden. Det är en skam att ens närma sig en förödande exploatering av stadens vackraste park.
  Paul Rimmerfors

 16. Nej nu får ni satsa lite på utemiljö istället för att smälla upp betong!
  Covid borde lärt allmänheten att uppskatta utemiljö och frihet samt natur och distans.

  Den idylliska parken hyrs även av sällskap för stilla aktiviteter så som bröllop och vänner till mig har även planer på detta efter covid stillat sig när de skall giftas.
  OBS! Att det inte gå att ”hyra” parken för bröllop eller liknande (Administratörens anmärkning)

  Så på många plan tycker jag detta är en dålig idé!

  Detta kanske hjälper:
  Från bestämmelser för Nationalstadsparken u t.ex GBG:
  3 kap. 6 §
  Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas.
  Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket.

 17. Det mest korkade förslaget någonsin, man kan undra om det är vetenskapsakademien som kommit på detta eller blir det så här när snillen spekulerar.

 18. För er som kommer ihåg så fanns det ett hus bakom instiutionen som inrymmde ett kafé, för att bli av med ägarinnan vars advokater ”lekte” med akademiens dito togs beslutet att riva huset för att bli av med henne, och trots att huset var i bra skick. Så akademien har utmärkts sig tidigare. ( jag glömde säga att jag är född och uppvuxen i bergianska, pappa var trädgårdsmästare på handelsträdgården fram till 1980)

 19. Glömmer aldrig alla dessa somrar jag gick och skyfflade trädgårdsgångar där medan jag gick på universitet inte långt därifrån. Fick lära mig massor om botanik trots att det kanske inte var mitt huvudakliga akademiska intresse. Blev väldigt imponerad av Victoriahuset med alla exotiska växter. Låt denna rofyllda oas vara kvar och inte förstöras av nya anskrämligt miljonbyggen. Vi behöver platser där vi mediterar och låter tankarna löpa.

 20. Bergianska är en oas dit även människor med funktionsnedsättningar kan komma pga bra parkering. En oas för alla stockholmare hela året om. Skolklasser kan lära sig om olika växtmiljöer.
  Närhet till tunnelbana gör att det är tillgängligt för alla.
  Bygg bostäder där det redan finns bostäder, inte på naturområden.

 21. Vansinnigt! Redan förstört fröinstituttet och byggnader runt där. Nu alltså självaste trädgården? Hur kan det överhuvudtaget komme på tal? En katastrof för Stockholm stad.

 22. Fortsätt rovdrift på naturen. Obegripligt att det inte går att skydda sådant som människor mår bra av. Tycker att stockholmarna ska vägra detta. SKAPA OPINION.

 23. Ofattbart! Hur märklig är inte människan? Behåll de besjälade markerna för människans behov av rekreation och återhämtning ~ annars blir människan olycklig och ännu mer sjuk …

 24. Bergianska trädgården är en mycket värdefull plats för såväl botaniska studier som rekreation. Dessutom är det ett viktigt kulturarv. Den här miljön får inte förstöras på grund av kortsiktiga ekonomiska intressen. Vetenskapsakademien måste avskeda sina ekonomiska rådgivare, besinna sig och ta fasta på det enorma värde som Bergianska trädgården har. Jag uppmanar akademien att ta fasta på att det finns värden som inte kan mätas i ekonomiska termer.

 25. Bergianska är en unik plats i Stockholm, hur kan man överhuvudtaget komma på en sådan idé att bygga bostäder där. Vetenskapsakademin bör om de har något att göra med humanism lämna området för att naturskyddats.

 26. Ett av de finaste grönområdena i hela Stockholm. Det vore en skandal och helt oförlåtligt om detta området skulle förstöras!

  Två av Stockholms absolut finaste egenskaper är dess närhet till vatten samt dess grönområden.

  Istället för att hota med att minska Bergianskas yta: låt istället Bergianska få behålla dagens storlek, alternativt få växa sig större.

 27. Är helt emot detta förslag. Av största vikt att bevara ursprunglig miljö och att följa den vilja som finns i testamentet samt att inte bryta mot Miljöbalken!

 28. Ofattbart att någon/några kommit på en sådan barock idé. Bergianska är en lunga och en oas för tankeflykt, skönhet, kunskap, vila – för människor i hela Sverige. Något som Stockholm och Vetenskapsakademien borde vara stolta över och värna till varje pris.

 29. Detta förslag måste stoppas. Oansvarigt av Vetenskapsakademien att medverka till denna kulturskymning. Denna oas med historiska, ekologiska, botaniska och rekreativa värden måste fredas. Vad är annars nästa steg? Djurgården? Gärdet?
  Hagaparken?

 30. Med tanke på det stora antal kontorslokaler som kommer bli lediga och redan är lediga pga att folk kommer fortsätta jobba hemifrån så ser jag inte någon anledning till att bygga öht, måste finnas massor av lokaler i Stockholms innerstad nu som är öppna för ombyggnad istället till en bråkdel av priset.

 31. Man tar sig för pannan! Nej, det är nog bara ett dåligt skämt… en sådan här omistlig miljö får bara inte antastas. Stockholmare och andra behöver oaser att söka sig till. Låt detta aldrig bli verklighet.

 32. Nationalstadsparken tillkom just för att skydda hela detta sammanhängande grönområde från exploatering. Ändå tycks det vara fritt fram för nya byggnadsprojekt.
  Stoppa planerna!

 33. Jag besökte Bergianska för första gång för ett par år sedan. Jag gick runt i parken, besökte det imponerande växthuset, fikade i orangeriet (tror jag det var).
  VILKEN PÅRLA TILL UTFLYKTMÅL OCH VILKEN HISTORIA PLATSEN OCH BYGGNADERNA HAR. HÄR BEHÖVS SANNERLIGEN INGA BOSTÄDER. BYGG NÅGON ANNANSTANS. DET FINNS GOTT OM MARK I STHLM OM MAN VILL HA FLER BOSTÄDER MEN ÄR DET BARA SNABBA PENGAR SOM ÄR MOTIVET SÅ FÖRSTÅR JAG ATT PARKERPLATSERNA VID BERGIANSKA HÄGRAR.

 34. Förslaget är befängt! Behåll Bergianska Trädgården med sin fantastiska gamla hus och natur. Hur kan man ens föreslå något sådant? Låt bli! Hands Off!

 35. Utveckla Bergianska Trädgården så att Stockholm och Sverige får en botanisk trädgård värdigt det land som hyste Linné och hans lärjungar.Ge Stockholm en turistattraktion och en ännu bättre plats för invånarnas egen rekreation.

 36. Det känns om Hjalmar Mehrs anda har vaknat till liv igen. Det vore ju synd att bevara något som människor tycker om och mår bra av. Sarkasm visst, men jag blir så arg och ledsen över dessa återkommande stolleprov. Alla behöver inte bo på spottavstånd från city. Är akademien i så trängande behov av mera pengar är det väl bättre att starta en insamling för akademiens bevarande.

 37. Att detta idiotiska förslag kommer från Kungliga Vetenskapsakademien är obegripligt. Detta måsta gå att stoppa.

 38. Sjukaste är Vetenskapsakademin som ligger bakom förslaget . Skulle inte vetenskapsmän/kvinnor ska jobba för och mån av mänsklighetens bästa!! Låt Bergianska vara som den är.

 39. I Sverige så bygger man en testfabrik för att plantera träd med hjälp av robotar för att ersätta all träd som man skövlat i värden. Dessa fabriker skall hjälpa till med att plantera träd. Det finns inte tillräckligt med människor för att göra detta. I Stockholm skövlar vi all växtlighet som hjälper oss att minska koldioxiden i luften. Detta rimmar dåligt med den miljöpolitik som sägs att Sverige skall vara med om att minska koldioxidhalten. Vad gör ni miljöpolitiker som går med på dessa vansinnigheter. Vi borde värna om vår miljö på ett helt annat sätt. Plantera fler träd i parker och och runt bostadshusen inte ta ner träden och annan växtlighet.

 40. Med studentbostäderna på Bergianska trädgårdens mark kan man förutse att den botaniska trädgården omvandlas till en picnicyta för studenter och lekplats för deras barn.

 41. Ofattbart – finns det inga gränser alls?!? Nationalstadsparken, betyder det något, eller kan precis allt säljas ut? Gör om och gör rätt, Kungl. Vetenskapsakademien!

 42. Detta är en fantastisk oas för oss stockholmare. Både jag, min dotter och barnbarnen älskar att åka hit och njuta av denna underbara plats. Förstör nu inte en av de få parker som vi har av det här slaget. Och tar man bort handelsträdgården utarmar man miljön. Och försvinner parkeringen försvinner också möjligheten för väldigt många att ta sig hit.
  De här byggplanerna verkar vara alltigenom okänsliga för hur älskad denna plats är för så många människor. Lägg ner planerna och se till att ge Bergianska Trädgården ett fullgott skydd för dess bevarande!

 43. Länge bodde jag på Lappis (2 maj 1970 – 31 dec 1974) när mina äldsta barn var små och jag gick på SU. Bergianska var inom räckhåll och sommarjobb på cykelavstånd på Sveriges Geologiska Undersökning och Naturhistoriska Riksmuséet. Min mamma var speciellt glad för närheten till Bergianska. Fullkomligt huvudlöst förslag att betongisera denna pärla!

 44. Oförlåtligt om byggnadsplanerna får genomföras. Detta måste bara stoppas!
  Bergianska trädgården måste fortsätta skötas på ett varsamt sätt för att behålla sina naturvärden och kommer inte att överleva om flera hundra boende i närheten ska ha trädgården som sin uteplats.

 45. Den obehagliga klåfingrighet som ligger i sådana fullkomligt motbjudande byggplaner i en av Sveriges i särklass värdefullaste och vackraste trädgårdsanläggningar vittnar om en kvardröjande betongmentalitet som kanske på 1960-talet skulle ha betraktats som normal. Nu, i 2020-talet med hela den overdersägliga information som finns kring bevarande av känsliga miljöer och hållbar utveckling verkar byggplanerna inte bara groteska utan även fullkomligt i avsaknad av sunt förnuft. De tjänstemän och politiker som ligger bakom ett sådant beslut har sannolikt aldrig besökt den Bergianska trädgården. Dessa människor saknar kanske egen erfarenhet av värden som de med ett penndrag lättvindigt vill avskaffa. Om de faktiskt har upplevt den unika miljön i Bergianska trädgården blir deras inställning än mer obegriplig.

 46. Att gå runt i växthuset – lukta – titta -förundras och avsluta med kaffe och en bulle.
  Att tänka och känna !
  Kan det bli bättre ?

 47. Det är helt obegripligt att ett sådant groteskt och motbjudande förslag över huvud taget kan läggas fram!
  Att skövla och förstöra delar av den fantastiskt fina och rogivande gröna oas som Bergianska trädgården är för väldigt många stockholmare med omfattande husbyggen är inget annat än kvalificerat barbari! Tänk om! Tänk rätt!

 48. Stoppa byggplanerna i Bergianska trädgården! Den är en älskad oas i asfaltöknen! Jag och min familj och mina vänner besöker den så ofta vi kan. Parkeringen måste vara kvar för äldre och handikappade som inte kan ta tåget eller bussen. Bergianska är lika viktig som Hagaparken och betydligt mer lättillgänglig med kollektivtrafik.

 49. Senaste året har de flesta av oss haft tid för litet eftertanke: Vad är viktigt i livet, vad får oss att orka med vardagen, vad ska vi prioritera. Jo de flesta av oss är överens: Prioritera klimatet där växterna har huvudrollen, prioritera mångfald och ökad kunskap och forskning som behövs för att rädda världens växter. Allt detta arbetar man med i Bergianska trädgården. Nu vill Kungliga Vetenskapsakademien, som ska stå upp för kunskap i samhället, minska möjligheten för oss alla att besöka denna energi- och kunskapskälla.
  Otroligt korkat. Gör om och gör rätt !

 50. Förtätning – denna gräsliga trend. Vem har hört talas om att fler parker planeras? Dem behöver vi mer av i Stockholms storstad. Bostäder: jovisst, men inte ”mitt i smeten”!

 51. Låt dessa gröna oaser vara. Bygg annanstans!
  Bergianska trädgården är vacker o mycket lärorik o en Lisa för själen, trots trafikbruset intill. Låt denna unika oas vara kvar så som den är.

  Studentbostäderna bör ligga närmare Universitetet.

 52. För 25 år sedan sade staden nej
  1996 bedömde Stockholms Stad frågan om att bygga ovan jord i Nationalstadsparken enl bif beslut (Utlåtande 1996:127):

  Den föreslagna byggnaden är belägen i Nationalstadsparken. I lagen om Nationalstadsparken
  framhålls att endast etablerade verksamheter kan kompletteras
  om det kan ske så att varken områdets natur- eller kulturvärden skadas.
  Kungliga Vetenskapsakademien har funnits på platsen sedan början på
  seklet. Den aktuella tillbyggnaden var tidigare planerad att ligga ovan jord.
  Stadsbyggnadsnämnden framförde en tveksamhet till detta eftersom det innebar
  att landskapsbilden påverkades i Nationalstadsparken. Sedan dess har
  tillbyggnaden sänkts och förlagts under jord och utnyttjar marknivåerna så att
  en ljus sida mot norr skapas där arbetsplatserna förläggs. Därmed tycker jag
  att projektet givits en bra och godtagbar lösning ur Nationalstadsparkens synpunkt.
  Jag föreslår att kommunfullmäktige antar detaljplaneförslaget

  Då (1996) handlade det om Vetenskapsakademiens egen verksamhet; nu är det markförsäljning till annan part. Då dög inte byggande ovan jord; nu är det bara ovan jord. Då fick etablerade verksamheter kompletteras; nu är något helt nytt.

  Om inte Vetenskapsakademien förstår vad som gäller, får väl Staden påminna dem igen!

 53. Tänk på framtidens människor också och spar områden vi behöver för att andas. Vet att politikerna bestämt att det skall byggas så och så många bostäder, men placera dom inte på ett kulturområde som stockholmarna behöver. Bygg längre ut från centrum. I framtiden sitter vi som jobbar lika väl längre ut och behöver inte förstöra ett centralt rekreationsområden längre.

 54. Är det här ett sätt att pröva om vi i Stockholm bryr oss om Bergianska?
  För visst bryr vi oss! Inte bara vi som har några förfäder som jobbat i bergianska
  (min farfar Oskar Lindberg ritade tornet och farmors morbror Veit Wittrock satt i det och forskade på kottar och frön) När jag bodde på Lappis på 70-talet så smög vi ibland ner till bergianska och snodde äpplen. Bygger man hus vid ingången till bergianska så kanske man öppnar Roslagsbanans station som fanns där förr.. Nu är det en lång gångväg ner till trädgården från stationen Albano. Sommartid, bara i juli, går en båt till trädgården från Haga södra.

  Norr om trädgården har det funnits några villor, där kan man kanske bygga?

 55. Katastrofalt vansinne! Oersättliga Bergianska Trädgården. Hur kan vi organisera oss för att få dem att tänka och ta sitt förnuft till fånga? Kontakta mig gärna. Jag kan tänka mig uppvakta de beslutande i samlad tropp eller bosätta mig i ett av träden och vägra flytta förrän dessa sjuka planer rivs.

 56. Bygg inte bostäder enligt nuvarande förslag.! Bergianska behövs för rekreation och information, bevara hotade,rara växter mm. Studentbostäder bör väl finnas nära där studierna bedrivs. Gör om/ gör rätt; ta fram placering på lämpligare plats

 57. Värna det gröna kulturarvet! Värna de gröna oaserna! Värna liv och hälsa! Se till att stadsplanering och byggande blir äkta HÅLLBART! Vi behöver mycket mera gröna ytor, växter och träd – inte färre! En uppmaning till att tänka om!

 58. Fullkomlig vansinnigt. Detta fantastiska område borde få den handelsträdgård som den egentliga donationen var villkorad för och i övrigt bevaras som det kulturarv och levande oss det är.

  Hur kan jag hjälpa till? Rent konkret förutom att uppmärksamma detta?

 59. Kom igen, sluta förtäta och förstöra vår huvudstad. Det finns så otroligt mycket annan mark att bygga på

 60. Studentbostäder ska utgöra en hel stadsdel, inte några lösryckta hus som skadar omgivningen. Och inte läggas i en nationstadspark

 61. Skulle kunna tänka mig att (med tvekan) acceptera tanken om de vill bygga runt sitt eget hus i södra delen av området, nära jvg-stationen. Då berörs inte själva den fina trädgården. Men helst bör det inte släppas in några nybyggen i Nationalstadsparken.

 62. NATIONALPARKSOMRÅDE!!

  Från bestämmelser för Nationalstadsparken u t.ex GBG:
  3 kap. 6 §
  Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas.
  Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas.
  Den föreslagna byggnaden är belägen i Nationalstadsparken. I lagen om Nationalstadsparken
  framhålls att endast etablerade verksamheter kan kompletteras
  om det kan ske så att varken områdets natur- eller kulturvärden
  Bergianska trädgården är en mycket värdefull plats för såväl botaniska studier som rekreation. Dessutom är det ett viktigt kulturarv. Den här miljön får inte förstöras på grund av kortsiktiga ekonomiska intressen.

 63. Bergianska trädgården är en mycket värdefull plats för såväl botaniska studier som rekreation. Dessutom är det ett viktigt kulturarv. Den här miljön får inte förstöras på grund av kortsiktiga ekonomiska intressen. Det får absolut inte ske att Bergianskas område förminskas. Det behövs så oerhört väl. Gammalt kulturvärde m.m.

 64. Vetenskapsakademin och dess styrelse bör fråntas uppdraget att förvalta Bergianska Trädgården.
  Länsstyrelsen måste gå in och granska hur akademin sköter Bergianska stiftelsen.

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.