Lökutlämning 2021

I år har lökarna  kommit i tid och medlemmar i lökgruppen är fullt sysselsatta med paketering och sortering. Lökutlämning kommer att ske på de planerade tiderna:

  • söndagen den 26/9 2021 kl. 13-15 och
  • måndagen den 27/9 2021 kl. 17-19
Lökpackning 2021

Plats: vid personalingången till Edvard Andersons växthus (södra änden av huset). OBS!! Hör av dig om du inte kan hämta lökarna. I yttersta tidsnöd, ring 0730–724 749 eller 070-945 1930. Ej avhämtade lökar anses förverkade.

Lökgruppen 2020

Problem för lökgruppen i höst.
Vår grossist i Holland har efter det att årets löklista sammansattes och skickades in, gått ihop med en annan firma. Detta innebär dessvärre att utbudet av lökar därifrån drastiskt minskar. Vi har trots flera påstötningar ännu ej fått besked om hur årets beställning kommer att påverkas, eventuellt kan vi få problem med att få de lökar vi beställt.
Om det visar sig ohållbart att behålla den grossist som levererat till oss under alla de år som Lökgruppen funnits, kommer vi att leta efter en annan leverantör till nästa år. Vi hoppas på våra beställares förståelse och tålamod.

Vi avser givetvis att som vanligt ha lökutdelning.

I år kommer lökutdelningen att ske vid personalingången till Edvard Andersons växthus, (södra änden av huset).

  • söndagen 27/9 kl. 13-15  2020 och
  • måndagen 28/9 kl. 17-19  2020

OBS!! Hör av dig om du inte kan hämta lökarna, helst i god tid på lok@bergianskavanner.se. I yttersta tidsnöd, ring 0730–724749 eller 070-9451930 absolut senast den 28/9 kl. 18.55. Ej avhämtade lökar anses förverkade.

Det är som ni förstår viktigare än vanligt att alla som har tillgång till Internet följer utvecklingen på vänföreningens hemsida, www.bergianskavanner.se, som vi givetvis kommer att hålla uppdaterad inför lökutlämningen. Strular det till sig med leveransen, ringer vi till dem som uppgett telefonnummer men inte e-postadress. Saknas kontaktuppgifter ombeds man själv höra sig till oss inför lökutdelningen.

Varma sensommarhälsningar från
Annika, Birgitta, Gertrud och Monica
(som trots allt hoppas på en acceptabel lösning)

Lökgruppen meddelar

OBS! Ändrad tid för lökleverans!

Lökleveransen är dessvärre en vecka försenad. Utlämningen flyttas därför en vecka fram till
söndagen den 29 september kl 13-15  och
måndagen den 30 september kl 17-19.

 Utlämningslokalen är densamma: Personalingången till  Edvard Anderssons Växthus. Se mer detaljer.

Meddelande från frögruppen

Frögruppen har haft det lite motigt i år och om du som medlem kan och vill går det utmärkt att själv summera kostnad för fröer du fått hemskickade och betala till  plusgiro 20601-1 (skriv att det är betalning för fröer.). Vi beklagar att utskicket dröjt och att faktura  ej medföljt. Vi hoppas kunna ta nya friska tag nästa år. Skicka gärna ett e-post till gertrud.m.sandberg@gmail.com om du betalar in själv.
Lycka till med dina odlingar!

Vänliga hälsningar
Gertrud Sandberg

Volontärverksamhet

Att vara volontär

Foto: Torbjörg Hagström

är både roligt – och en välkommen hjälp i Bergianska trädgården!

Flera av vänföreningens medlemmar kan vittna om hur roligt det är att möta turister i Victoriahusets kassa eller vandra runt i Edvard Andersons växthus, där det ibland är många besökare och svårt för personalen att hinna med. Vi vandrar runt med vännernas förkläde på mage och svarar på frågor (inga botaniska kunskaper behövs, räcker bra med ett levande intresse för allt som frodas och blommar i växthuset). Ibland kan caféet behöva en handräckning: duka av från borden, kolla att besökarna betalat inträde, rädda barn från att ramla i dammen osv. Mest hjälp behövs i skollovs-tider: sportlov, påsklov, jullov, samt i Victoriahuset under sommarmånaderna. Ett arbetspass omfattar tre timmar. Du får själv välja tider som passar dig.

Växthuset ordnar en liten introduktion, och du får en personlig relation till Bergianska trädgården och alla som jobbar där. Vår hjälp är mycket uppskattad!

Varför inte pröva på? Du binder dig inte för framtiden, utan väljer själv när du vill ställa upp.

Kontaktperson: Eva Valenta , eva@bergianskavanner.se eller telefon 0793 48 1414.

/Stina Bäckström

Foto: Willi Reichhold

Frögruppen

Information från frögruppen, mars 2021

Frögruppen hälsar att det har varit besvärligare än vanligt i år. Det beror bl.a. på Brexit, (som gör att vi undviker vissa av våra traditionella leverantörer, som nu är dyrare och mer komplicerade) och på Coronasmittan (man kan inte samla några vänner och packa fröer, adressera kuvert mm).

Men vi tror ändå att de allra flesta fröerna kommer att levereras inom den tid som är utsatt i frölistan, alltså i mars. Det fåtal fröer som återstår (och som vi har lyckats köpa eller hitta bra ersättare för) kommer troligen inom ytterligare ett par veckor. De kan sås då, och mår vanligen bättre av att sås lite senare än mars.

Det kommer en räkning med fröerna. Om vi skickar flera försändelser kommer räkningen med den sista.

/Annika Brickman  210325

Bergianska Trädgårdens Vänners frölista för  2021

Vackra grönsaker och blommor (som gärna också kan gå att äta) – det är väl vad varje trädgårdsodlare vill ha, och det har vi efter-strävat även i år. Den som avundsamt studerat Bergianska trädgårdens köksväxtavdelning vet att åtminstone skönhetskravet är uppnåeligt. Vi har också letat efter sorter som står emot sjukdomar och insekter utan hjälp av gifter eller tidskrävande mänskliga insatser. Eftersom vissa fröer behöver väckas ur sin vintersömn med en frostknäpp och många vill bli förodlade inne på fönster-brädan vill vi skicka ut fröerna i mars. Därför måste vi ha era beställningar senast 27 december.

Skicka beställningssedeln med namn och adress till Annika Brickman, Hornsgatan 58, 118 21 Stockholm, eller skanna till annika.brickman@live.se.

Frölistan skickas ut med Vinterbladet 

Frögruppen

Vår målsättning är att erbjuda medlemmarna ett urval av den enorma mängd av intressanta fröer som finns tillgänglig genom svenska och europeiska fröfirmor. Vi vill också uppmuntra det hortikulturella intresset bland medlemmarna. Genom att göra en stor beställning hos några utvalda firmor kan man dela på de höga transport- och postförskottskostnaderna. Allt arbete med urval beställning, packning och utskick sker på frivillig väg.

Frögruppen består av Annika Brickman (ansvarig) och Gertrud Sandberg.

Lökgruppen

Lökutlämning 2021 kommer att äga rum:

  • söndagen den 26/9 kl. 13-15 och
  • måndagen den 27/9 kl. 17-19

Plats: vid personalingången till Edvard Andersons växthus (södra änden av huset). OBS!! Hör av dig om du inte kan hämta lökarna. I yttersta tidsnöd, ring 0730–724 749 eller 070-945 1930. Ej avhämtade lökar anses förverkade.

Vad gör Lökgruppen?

Som medlem i Bergianska Trädgårdens Vänner har du varje år möjlighet att beställa lökar för blomning följande år. Våra löklistor har ett varierat och spännande innehåll. De innehåller sådant som är billigare och enklare att odla men även en del som är mer påkostat och exklusivt. Allt är emellertid prisvärt, vilket är möjligt eftersom urval, inköp, packning etc. sköts av ideella krafter. Eventuellt överskott används för att främja verksamheter i Bergianska trädgården och Edvard Andersons växthus.

Löklistan med beställningssedel har skickats med Sommarbladet.

Vi vill betona att inköp från oss är en medlemsförmån. Man måste alltså vara medlem i Bergianska Trädgårdens Vänner och ha betalat medlemsavgiften för 2021 för att kunna beställa från listan. Hör gärna av dig om det är någon lök som du söker efter så kanske vi kan ta med den på nästa års lista.

Vänliga hälsningar från Lökgruppen

Annika B., Annika O., Birgitta, Gertrud och Monica
mail:  lok@bergianskavanner.se