Meddelande från frögruppen

Frögruppen har haft det lite motigt i år och om du som medlem kan och vill går det utmärkt att själv summera kostnad för fröer du fått hemskickade och betala till  plusgiro 20601-1 (skriv att det är betalning för fröer.). Vi beklagar att utskicket dröjt och att faktura  ej medföljt. Vi hoppas kunna ta nya friska tag nästa år. Skicka gärna ett e-post till gertrud.m.sandberg@gmail.com om du betalar in själv.
Lycka till med dina odlingar!

Vänliga hälsningar
Gertrud Sandberg

Victoria sommaren 2018

 

Maj Juni Juli Augusti September
1 ti  TH 1 1  EI 1 1  BFG
2 2  SB 2 2 2  MA
3 3  MA 3 3 3
4 4 4 SL 4  AM 4
5  EI 5 5 5   5
6  IH 6  BFG 6 6 6
7 7 7  HB 7 7
8  CT 8 8  TH 8 8  
9 9  HB 9 9 9  TH
10   EV 10  AO 10 10 10
11  IH 11 11 SL 11  BFG 11
12  HB 12 12 12  HB 12
13  GÅ 13 13 13 13
14 14 14  BFG 14 14
15  CT 15 15  EV 15 15  
16 16  EI 16 16 16  EI
17 17  TH 17 17 17
18 18 18 18  HB 18
19  BFG 19 19 19  TH 19
20  IH 20 20 20 20
21 21 21  ER 21 21
22 22   stängt 22  AM 22 22  EI
23 23   stängt 23 23 23  ER
24 24   stängt 24 24 24
25 25 25 25  AM 25
26  HB 26 26 26  EI 26
27  EV 27 27 27 27
28 28 28  AM 28 28
29 29 29  TH 29 29  
30 30  AM 30 30 30  TH
31 31 31
Maj Juni Juli Augusti September

 

Volontärverksamhet

Att vara volontär

Foto: Torbjörg Hagström

är både roligt – och en välkommen hjälp i Bergianska trädgården!

Flera av vänföreningens medlemmar kan vittna om hur roligt det är att möta turister i Victoriahusets kassa eller vandra runt i Edvard Andersons växthus, där det ibland är många besökare och svårt för personalen att hinna med. Vi vandrar runt med vännernas förkläde på mage och svarar på frågor (inga botaniska kunskaper behövs, räcker bra med ett levande intresse för allt som frodas och blommar i växthuset). Ibland kan caféet behöva en handräckning: duka av från borden, kolla att besökarna betalat inträde, rädda barn från att ramla i dammen osv. Mest hjälp behövs i skollovs-tider: sportlov, påsklov, jullov, samt i Victoriahuset under sommarmånaderna. Ett arbetspass omfattar tre timmar. Du får själv välja tider som passar dig.

Växthuset ordnar en liten introduktion, och du får en personlig relation till Bergianska trädgården och alla som jobbar där. Vår hjälp är mycket uppskattad!

Varför inte pröva på? Du binder dig inte för framtiden, utan väljer själv när du vill ställa upp.

Kontaktperson: Eva Valenta , eva@bergianskavanner.se eller telefon 0793 48 1414.

/Stina Bäckström

Foto: Willi Reichhold

Frögruppen

Frögruppen har haft det lite motigt i år och om du som medlem kan och vill går det utmärkt att själv summera kostnad för fröer du fått hemskickade och betala till  plusgiro 20601-1 (skriv att det är betalning för fröer.). Vi beklagar att utskicket dröjt och att faktura  ej medföljt. Vi hoppas kunna ta nya friska tag nästa år. Skicka gärna ett e-post till gertrud.m.sandberg@gmail.com om du betalar in själv.
Lycka till med dina odlingar!

Vänliga hälsningar
Gertrud Sandberg
180429

Frölistan Bergianska Trädgårdens Vänner 2018

Länk till frölista 2018  

Här kommer några odlingsråd

 

Frögruppen

Vår målsättning är att erbjuda medlemmarna ett urval av den enorma mängd av intressanta fröer som finns tillgänglig genom svenska och europeiska fröfirmor. Vi vill också uppmuntra det hortikulturella intresset bland medlemmarna. Genom att göra en stor beställning hos några utvalda firmor kan man dela på de höga transport- och postförskottskostnaderna. Allt arbete med urval beställning, packning och utskick sker på frivillig väg.

Frögruppen består av Annika Brickman (ansvarig) och Gertrud Sanberg.

Lökgruppen 2018

Årets löklista skickas tillsammans med Vårbladet 2018 eller så kan du kolla på den här: Löklista 2018   

Beställning och inbetalning på BTV:s postgiro 206 01-1 skall vara oss tillhanda senast den 21 mars 2018.

Beställningen sänds till Gertrud Sandberg, Alpvägen 70, 138 34 Älta. Den kan även skickas in via e-post till Birgitta Lindencrona, birgitta@hepatica-nobilis.se.  Beställningssedeln hittar du i vårbladet eller kan du ladda ner här:  BTV lök beställlningssedel 2018

Utlämning av lökar kommer att äga rum vid personalingången till EA.
– söndagen den 23/9 kl 13-15 och
– måndagen 24/9 kl 17-19

Att köpa lökar från oss är en medlemsförmån.
OBS! Om du inte kan hämta beställningen vid något av utlämningstillfällena eller få hjälp av någon annan, måste du höra av dig till oss allra senast innan vi stänger den 24 september. Gör Du inte det, är beställningen förverkad även om den är betalad!!!!

Vänliga hälsningar från
Lökgruppen