Meddelande från frögruppen

Frögruppen vill beklaga att vi fått förseningar då en leverans från en
utländsk fröfirma kommit bort i posten. Vi jobbar på detta och har skickat ut till dem som ej berörts av detta. Vi räknar med att kunna få iväg flera beställningar i påsk. Detta är jättetråkigt både för oss och för er som ivrigt väntar på att få komma igång med era sådder.

Vänliga hälsningar
Gertrud Sandberg