Årsmöte 30 maj 2022

Den 30 maj genomfördes föreningens årsmöte.

Foto: Ingrid Haugen

Det var ca 50 medlemmar som ställde upp utanför Naturens hus, i det denna dag fina vädret. Mötet inleddes med en tyst minut för Marianne Nilsson, föreningens kassör sedan många år tillbaka. Till ordförande för årsmötet 2022 valdes Ulla Tandberg, en av föreningens grundare för 29 år sedan som nu också avgick som ordförande i valberedningen. Hon tog oss effektivt genom punkterna på agendan. Mats Robertsson har valts till ordförande för år 2022/2023 och till styrelsen valdes 3 nya ledamöter in på 2 år: Henrik Atmer, Chris Druid och Anna Fält. Birgitta Lindencrona och Annika Olsson som avböjt omval tackar vi varmt för deras stora och mångåriga insatser i styrelsen och föreningens arbete, inte minst med medlemstidskriften. Övriga ledamöter valdes om i vanlig ordning.

Två nya revisorer valdes: Eva Innings och Lars Innings.  En ny valberedning valdes också och består nu av: Birgitta Lindencrona, Ebba Florin-Robertsson och Frank Sjöman.

Ändringen av stadgarna klubbades nu för andra och sista gången vilket bl a innebär att styrelsen nu består av 10 ordinarie ledamöter.

Mötet fastställde också årets bidrag, 150 000 kr till Bergianska Trädgården och 150 000 kr till Edvard Andersons växthus.  Vi återkommer efter sommaren med detaljer om vad bidragen kommer att användas till.

Efter mötet bjöds deltagarna på sedvanlig smörgås och cider och sedan berättade Marina Rydberg, trädgårdsmästaren vid Prins Eugens Waldemarsudde, om de spännande och intressanta fakta hon hittat om Bergianska Handelsavdelningen i olika arkiv.