Byggplaner – ett steg på väg

Foto: Kerstin Bergh

Planavdelningen vid Stadsbyggnadskontoret i Stockholm har nu gjort en förhandsbedömning av ansökan om planändring för fastigheten Norra Djurgården 1:21 i Bergianska trädgården för att kunna bygga studentbostäder.  Förslaget och ansökan har nu lyckligtvis av Stadsbyggnads-kontorets tjänstemän fått ett NEJ i enlighet med Plan och Bygglagen (PBL) 5 kap 2-5§, citat: ”Ert förslag, att uppföra student- och forskarbostäder, överensstämmer enligt stadsbyggnads-kontorets bedömning inte med lagskyddet för den Kungliga nationalstadsparken. Förslaget bedöms inte vara lämpligt med hänsyn till de natur- och kulturvärden platsen äger.

Dessutom anför Stadsbyggnadskontoret att området ligger utanför Vetenskapsstaden där  uppförande av studentbostäder kan prioriteras och istället ligger inom vad som i översiktsplanen kallas Haga-Brunnsvikens parklandskap och naturmiljö. Etablering av bostäder där riskerar att skada riksintresset Nationalstadsparken.

Beslutet kan överklagas av Svenska Bostäder till politikerna i Stadsbyggnadsnämnden fram t.o.m. 24 mars 2021. Vi fortsätter därför vår namninsamling .

Det massiva stöd som namninsamlingen har rönt (hittills 11993 underskrifter) visar på ett imponerande brett engagemang för denna Stockholms botaniska trädgård, av kunniga botanister och trädgårdsmästare omsorgsfullt vårdade oas. De byggplaner som namninsamlingen gäller är tyvärr inte det enda hotet mot Bergianska trädgårdens framtid. Kungl. Vetenskapsakademien har nyligen (2020-10-27) sagt upp samarbetsavtalet med Stockholms Universitet, vilket innebär en rad komplikationer som vi noggrant kommer att följa och rapportera om. Bergianska trädgården kommer under lång tid att behöva allt stöd den kan få.

/Styrelsen för Bergianska Trädgårdens Vänner

Ett svar på “Byggplaner – ett steg på väg”

 1. Stadsbyggnadskontoret och Stadsbyggnadsnämnden – är det två motsatta avdelningar, dvs pratar de först med varandra EFTER att olika ”planer” framförts?

  Kungliga Vetenskapsakademien, kände de inte till avsikterna och syftet med Bergianska?
  Känner de inte till stadgarna för Nationalstadsparken?? Det känns verkligen konstigt….

  Svar från admin:
  Stadsbyggnadskontoret ansvarar för den fysiska planeringen i Stockholms stad. Kontoret arbetar med översiktlig planering och detaljplaner, bygglov m.m. I stadsbyggnadskontoret sitter bl.a. sakkunniga tjänstemän som gör den första bedömningen av ärenden som inkommer från fastighetsägare eller byggbolag.
  Det är de förtroendevalda i stadsbyggnadsnämnden (politiker) som beslutar om de ärenden som har förberetts av stadsbyggnadskontoret.

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.