Utevandring i Ulriksdals Slottsträdgård 23 september 2020

I härligt sensommarväder mötte Bosse Rappne (ägare av handelsträdgården) upp 40 förväntansfulla BTV-medlemmar. Bosse började, efter en kort vandring till frilandsodlingarna, med att berätta att konsekvenserna för trädgården av den pågående covid-19-pandemin varit omfattande och jobbiga på olika sätt. Bl a har 2-3 personer behövt avdelas för att tjata på besökare att de skall hålla acceptabla covid-avstånd, något som behövs när besöksantalet per dag kan uppgå till 2500 personer. Dock såg Bosse det som nyttig träning för speciellt unga medarbetare att behöva lära sig att säga ifrån!

Trädgården som har anor från slutet av 1600-talet erbjöds familjen Rappne år 1953 när deras tidigare mark och handelsträdgård i Hässelby skulle exploateras för bostäder. År 1985 gick Bosse in i verksamheten tillsammans med sin mor. Tuffa och ekonomiskt magra år följde bl a p g a att jorden varit i vanhävd och väsentligen bestod av 3 m djup lera. Men med obändig energi och odlingsglädje har Bosse utvecklat verksamheten så att Ulriksdals Slottsträdgård nu är Sveriges största handelsträdgård med 100 milj kr/år i omsättning och med ca 80 helårsanställningar. Bosse gör också allt för att skapa så många trygga och utvecklande åretruntanställningar som möjligt genom att under icke växtsäsong erbjuda trädgårdspersonalen allehanda underhålls- och utvecklingsarbeten.

Efter Mall of Scandinavia och Friends Arena är dessutom trädgården Solnas 3:e besöksmål. Detta är imponerande i sig, men mest imponerande är ändå Bosses helgjutna tankar kring livsfilosofi, trädgård och sund giftfri odling.  Det övergripande målet för Bosse är bidra till att ”göra människor lyckliga”, något som ”möblerad natur” dvs en trädgård verkligen kan bidra till.

Bosse pratade mycket om skötsel och utveckling av jord – grunden för att växter skall utvecklas till full potential och att nyttoväxtodling skall ge bra skördar. Målet är en lucker jord som skall kännas smulig, sval och lätt fet och som kan andas, d v s medge syretransport till rötterna och som därmed inte spricker vid torka såsom styv lera lätt gör. En dålig jord behöver ofta förbättras under flera år med organiskt material, kompost eller kogödsel + barkmull.  Årlig skötsel av en bra jord kräver oftast inte mer än att ett kompostlager på några centimeter läggs ovanpå odlingsjorden och runt perenner. Naturen,         d v s maskar, mikroorganismer m.fl. sköter sedan resten enligt Bosse.

Märkligt nog var mördarsniglar inget problem för trädgården, något som Bosse förklarade med att man fräste upp frilanden med en tallriksharv under senhösten, gärna efter lätt frost, så att eventuella mördarsnigelägg fick svårt att klara vintern. Har man dessutom pantersniglar i sin trädgård skall man vara rädd om dessa då de ganska effektivt bekämpar mördarsniglar genom att äta deras ägg. Pantersniglar blir inte själva en massplåga då de inte förökar sig i samma takt som mördarsniglar. De förra blir könsmogna först efter 2 år mot mördarsnigelns 30 dagar.

Ett sanningens ord från Bosse var också att det inte finns någon skötselfri trädgård vilket vi nog bör vara tacksamma för.  Ingen möda – ingen riktig belöning!

Framledes vill Bosse både skapa några visningsträdgårdar utifrån olika teman samt utveckla sortimentet mot mer ”smågodis och delikatesser” som olika varianter av snödroppar.

Efter 1,5 timmars mycket stimulerande trädgårds- och jordnära dialog tackade de deltagande Bergianskavännerna med en varm applåd och årets 3 första medlemstidningar.

/Mats Robertsson