Vi söker en ny redaktör till vårt medlemsblad

Bergianskas Trädgårdens Vänners medlemsblad är väldigt uppskattat av våra medlemmar och ges ut 4 gånger per år. Allt arbete i föreningen är ideellt (icke arvoderat), så också det som utförs av våra fantastiska skribenter. Deras texter och bilder tas emot och sammanställs av vår redaktör som sedan lämnar det slutredigerade materialet vidare för layout och tryckning. Nu slutar vår nuvarande förnämliga redaktör och vi söker  en ny redaktör, en nyckelperson i en förening som denna. Är du intresserad? Hör av dig så berättar vi mer:
Mats Robertsson mats@bergianskavanner.se  eller Eva Valenta eva@bergianskavanner.se