Ljusfesten runt Brunnsviken

Söndagen den 6 november mellan 16–18 arrangerade Brunnsvikens vänner en ljusfest runt Brunnsviken. ”Syftet med ljusfesten, som startade 2006, är att sprida glädje, ljus och värme i novembermörkret och påminna oss om att vi rör oss i de rika natur- och kulturmiljöerna runt Brunnsvikens vatten, en del av den unika Kungliga nationalstadsparken.” Ett antal andra föreningar och organisationer inklusive Bergianska trädgården och Bergianska Trädgårdens Vänner bidrog. Marschaller i mycket stor mängd lyste upp gångvägar runt Brunnsviken och i Bergianska trädgården. Kreativa och stämningsskapande ljusinstallationer bland annat i Victoriahuset lockade många.
Text och foto: Mats Robertsson