Årsmöte 29 maj 2023

”I syrenernas tid och gullregnens månad” håller Bergianska Trädgårdens Vänner årsmöte. I år firar föreningen 30-årsjubileum och det var över 75 medlemmar som kom för att delta och fira med oss.  Dagordningen avklarades raskt – årets bidrag till Bergianska trädgården, Edvard Andersons växthus och Naturens Hus godkändes, ansvarsfrihet för styrelsen beviljades och nya styrelseledamöter valdes. Årsmöte beslutade också att höja medlemsavgiften till 270 kronor för enskild medlem och 390 kronor för par med samma adress. Efter avslutat möte kunde vi höra på tre korta föredrag  och sedan var det mingel med bubbel och tårta för att fira föreningens 30-år jubileum.

Marina Rydberg berättar om trädgårdens historia från starten.
Gunvor Larsson redogör för trädgårdens omfattande och mångskiftande verksamhet.
Karin Martinsson har hand om Edvard Andersons växthus som faktiskt också fyller 30 år i år.

 

Jubileumstårtor

Tack Ingrid Haugen för alla fina bilder från årsmötet.