Föredrag “Pollen och pollenanalys“ den 19 mars 2019

Foto: Mats Robertsson

Biologen Pia Östensson, vid Naturhistoriska riksmuseets palynologiska laboratorium, berättade kunnigt och entusiastiskt om blommor och träd, pollen, pollenanalys och pollenprognoser för 2 intresserade grupper om ca 15 personer vardera.

Pollen och pollinering är livsviktiga företeelser, inte minst för människans livsmedelsförsörjning, även om de också förorsakar besvär för pollenallergiker. Pia berättade att ett enda björkhänge kan innehålla miljontals pollen, vilket med uppskattningsvis ca 24 miljarder björkar i landet ger minst sagt ”oräkneligt” många pollen. Som pollenallergiker kan man då ibland tycka att björk, hassel, gråbo, gräs m.fl. kunde sköta sitt sexualliv med inte fullt så många pollen.

Vid detaljstudier och i förstoring kan även trädblommor och deras pollen visa upp stor skönhet och variation, vilket vi fick se på Pias egentagna fotografier och direkt i mikroskop där infärgade pollen fanns att beskåda. Pollen kan uppvisa förunderliga geometrier som ”bandybollar”, ”kaffebönor”, ”stavar”, ”tvättsvampar”, ”taggiga monster” etc.

Pia och samarbetskollegor på 20 platser i landet mäter dagligen antal och slag av pollen med hjälp av pollenfällor som fångar pollen på en klibbig remsa som exponeras mot en luftström som ungefär motsvarar en människas andning under 1 dygn. Till exempel gav en pollenmätning i mitten av mars 2019 över 600 alpollen och drygt 40 hasselpollen i Stockholm, d.v.s. höga halter av alpollen och måttliga halter av hasselpollen. Ur dessa data och väderleksprognoser tas sedan dagliga pollenprognoser fram under pollensäsongen, en säsong som nu nästan sträcker sig över hela året.

Mer info som Pia tipsade om hittas under:

http://pollenrapporten.se  där pollenprognoser  och årsrapporter hittas

https://www.flickr.com/photos/palynologiska/   där vackra bilder på blommor och pollen finns.

/Mats Robertsson