Höstbladet 2021

Foto: Kerstin Bergh

Minnesord över Stina Bäckström
Bergianska trädgården – delat ägande ger problem. Del 2
Bergianskas handelsträdgård – några minnesbilder
Allium sativum, Vitlök – älskad och avskydd
Castanea sativa, äkta kastanj
En Handelsavdelning tar form i Bergielund.
Recension: Trädgårdsdjur
Växternas frosttålighet under året
Min favoritplats i trädgården
Utlämning av beställda lökar
Årsmöte 2021