Byggplaner – senaste nytt

Vy mot institutionsbyggnad och handelsträdgården.
Foto: Mats Robertsson

Sedan18 februari när vår namninsamling mot byggplanerna i Bergianska trädgården startades har gensvaret varit enastående, med  10882 namnunderskrifter samt många ofta mycket upprörda och välformulerade kommentarer.

Vi fortsätter i vårt arbete att få stopp på byggplanerna så tidigt som möjligt, d v s att med fakta, argument och opinion försöka övertyga Vetenskapsakademien att agera klokt och inte åsidosätta syftet med Bergius testamente och donation.

Läs mer om det som har gjorts hittills.

/Styrelsen för Bergianska Trädgårdens Vänner

Byggplaner – mars nytt

Sedan18 februari när vår namninsamling startades har gensvaret varit enastående, med nära 11 000 namnunderskrifter samt med 82 ofta mycket upprörda och välformulerade kommentarer. Ladda gärna ner och sprid vår NAMNINSAMLING.

Du kan nu ladda ner det protestbrev STOPPA BYGGPLANERNA som skickats till Kungliga Vetenskapsakademien och Svenska Bostäder med uppmaning till dem att stoppa planerna omedelbart. Brevkopior har gått till berörda myndigheter inklusive Riksmarskalksämbetet. Individadresserade digitala brevkopior har också skickats till alla stadsbyggnadsnämndens ledamöter samt Stockholms borgarråd.

Den välbesökta Bergianska trädgården – vy mot institutionsbyggnad och handelsträdgården. Om byggplanerna verkställs kommer en mur av 3-vånings hyreshus bakom granhäcken eliminera långa siktlinjer och den låga horisonten.
Foto: Mats Robertsson

Vi fortsätter i vårt arbete att få stopp på byggplanerna så tidigt som möjligt, d v s att med fakta, argument och opinion försöka övertyga Kungliga Vetenskapsakademien att agera klokt och inte åsidosätta syftet med Bergius testamente och donation. Istället önskar vi att Vetenskapsakademien skall dra tillbaka sin fullmakt och sitt erbjudande till Svenska bostäder att bygga i Bergianska.

Om detta inte sker är det viktigt att den ändring av detaljplanen som kan möjliggöra bostadsexploatering i Bergianska trädgården får ett nej i de legala beslutsprocesserna som följer. Vi hoppas att Stockholms stad och de berörda myndigheterna tar vederbörlig hänsyn till allmänintresset för Bergianska trädgården inklusive de speciella förhållanden och lagtexter som gäller för Nationalstadsparken.

Bergianska vännerna tycker att Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholms Universitet, Staten, Region Stockholm och Stockholms stad m fl bör kunna komma överens om en långsiktig finansiering och drift av den Bergianska botaniska trädgården. Det är viktigt att hitta en lösning så att Vetenskapsakademien inte föredrar eller känner sig nödsakad att sälja ut delar av sin mark för massiv bostadsexploatering för sina idag omprioriterade syften.

Vi har tisdagen 2021-03-02 informerat ett stort antal olika media via vår PRESSRELEASE.

Har du frågor eller vill hjälpa oss i vårt arbete så är du välkommen att maila oss på byggplaner@bergianskavanner.se. Speciellt värdefullt vore det att få tillgång till kompetent juridiskt stöd då ägar- och driftansvarsfrågorna för Bergianska trädgården är invecklade.

/Mats Robertsson  för BTV styrelsen

Bergianska trädgården hotad – stoppa byggplanerna

Planer finns på att bygga drygt 200 lägenheter i 3-våningshus vid infarten till Bergianska trädgården (vita hus på bilden nedan).

Kungliga Vetenskapsakademien som idag äger delar av marken i Bergianska trädgården vill sälja mark och har gett Stockholms stads fastighetsbolag Svenska Bostäder i uppgift att ansöka om planändring för att där uppföra fler än 200 bostäder.

Om detta sker innebär det:

  • ett stort ingrepp i Nationalstadsparken vilket inte är förenligt med bestämmelser för Nationalstadsparken, där ny bebyggelse strikt begränsas (4 kap Miljöbalken)
  • överhängande risk att den botaniska prägeln och det 300-åriga kulturarvet förloras och att Bergianska botaniska trädgården blir en vanlig bostadsanknuten park med hårt slitage
  • att tillgängligheten till den botaniska trädgården avsevärt försvåras för allmänheten när parkeringen försvinner helt 
  • att den nya entrén blir via bostadsområdet – dagens öppna vy och fria siktlinjer försvinner
  • handelsträdgården i anslutning till trädgården försvinner – besökare kan inte längre handla växter, ett centralt krav i Bergius´ testamente uppfylls inte

Stoppa byggplaner i Bergianska

Jag vill ge stöd till ALLMÄNINTRESSET att bevara och utveckla Bergianska trädgårdens fantastiska miljö, upplevelsevärden och biologiska mångfald, med Stockholms universitet som huvudman, för rekreation, folkbildning och nytta för invånarna i Stockholm och hela Sverige, för forskning inom botanik och hortikultur (trädgårdskonst) samt för främjandet av turistnäringen.

Jag vill agera mot SÄRINTRESSET att förbättra Kungliga Vetenskapsakademiens ekonomi med olämpligt placerade bostäder som också skiljer av trädgården/Brunnsviken från resten av Nationalstadsparken.

%%din signatur%%

10,882 underskrifter

Dela med dina vänner:

   

Genom att skriva på ger du  ditt stöd till ALLMÄNINTRESSET att bevara och utveckla Bergianska trädgårdens fantastiska miljö, upplevelsevärden och biologiska mångfald, med Stockholms universitet som huvudman, för rekreation, folkbildning och nytta för invånarna i Stockholm och hela Sverige, för forskning inom botanik och hortikultur (trädgårdskonst) samt för främjandet av turistnäringen.

Agera mot SÄRINTRESSET att förbättra Kungliga Vetenskapsakademiens ekonomi med olämpligt placerade bostäder som också skiljer av trädgården/Brunnsviken från resten av Nationalstadsparken.

Kontakt: byggplaner@bergianskavanner.se 

Du kan ladda ner ovanstående upprop i PDF format och vi uppmanar våra medlemmar att sprida det via  allmänna anslagstavlor, i portuppgångar, i gemensamma tvättstugor, i fikarum etc.

/Styrelsen för Bergianska Trädgårdens Vänner, februari 2021

    Foto: Kerstin Bergh

Fina träd på parkeringen. Foto: Kerstin Bergh